GMV podpisuje umowę o współpracy z Federacją Klinik Prywatnych

GMV podpisuje umowę o współpracy z Federacją Klinik Prywatnych

Hiszpańska Krajowa Federacja Klinik Prywatnych (FNCP) podpisała umowę o współpracy z międzynarodową firmą technologiczną o kapitale hiszpańskim GMV – specjalistą w zakresie rozwiązań, produktów i usług technologicznych dla sektora opieki zdrowotnej.

Od ponad dwudziestu lat GMV pracuje na rzecz poprawy jakości życia ludzi, stosując w innowacyjnych rozwiązaniach dla sektora opieki zdrowotnej technologie i wiedzę zdobyte w sektorach takich jak kosmiczny czy obronny, w których zajmuje wiodącą pozycję na świecie.

Specjalistyczne usługi

W ramach umowy o współpracy z FNCP, GMV udostępnia członkom federacji specjalistyczne usługi dla placówek opieki zdrowotnej, wśród których znajdują się: systemy telemedyczne, telediagnostyczne i teleopieki; systemy planowania/symulacji radioterapii śródoperacyjnej; systemy Big Data; przetwarzanie obrazów medycznych; systemy mobilności i zarządzania sytuacjami kryzysowymi; systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi; infrastruktury pomocy humanitarnej opartej na technologii satelitarnej; oraz systemy epidemiologiczne wczesnego powiadamiania.

Inne produkty oferowane przez GMV to bezpieczne systemy informacyjne, oparte na zasadach zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych; usługi konsultingowe w zakresie technologii i optymalizacji procesów: konsultacje typu Lean i konsultacje rozwoju aplikacji z zakresu opieki zdrowotnej; oraz rozwiązania informatyczne dla opieki zdrowotnej, takie jak systemy interoperacyjności.