GMV uczestniczy w spotkaniu na temat bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych na uniwersytecie w Maladze

W dniach 28 i 29 kwietnia GMV wzięło udział w X Spotkaniu na temat Bezpieczeństwa, Sytuacji Krytycznych i Katastrof zorganizowanym przez Katedrę Bezpieczeństwa, Sytuacji Krytycznych i Katastrof Uniwersytetu w Maladze i Departament Psychobiologii i Metodologii Nauk Zachowania.

W spotkaniu, na które złożyły się wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, wystawy i pokazy przygotowane przez różne instytucje działające w obszarze sytuacji kryzysowych, wzięli udział specjaliści hiszpańscy i zagraniczni. Omawiali oni tematy dotyczące sytuacji kryzysowych z punktu widzenia cywilnego i wojskowego, koncentrując się na zagadnieniach związanych z sanitarnymi i psychologicznymi aspektami interwencji, logistyką, ochroną ludności i bezpieczeństwem integralnymi w sytuacjach kryzysowych i katastrofach.

UMA

W swoim stoisku GMV zaprezentowało szeroką i zróżnicowaną gamę produktów mających zastosowanie w obszarze bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych, takich jak nowoczesne systemy monitoringu i kontroli dostępu; systemy nadzoru i ochrony granic; systemy zarządzania sytuacjami kryzysowymi; systemy monitoringu i zarządzania ruchem pojazdów i personelem w sytuacjach kryzysowych; narzędzia integracji RPAS z systemami bezpieczeństwa i obrony; rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa; systemy zapobiegania zagrożeniom oparte na wykorzystaniu obrazów uzyskanych przez satelity; oraz rozwiązania stosowane w opiece zdrowotnej i telemedycynie.

UMA

Nasza firma przygotowała również następujące warsztaty specjalistyczne: na temat hegeo® - instrumentu służącego do planowania, kontroli i monitorowania służb bezpieczeństwa i służb publicznych działających w sytuacjach kryzysowych; oraz na temat technologii i innowacji w obszarze zarządzania kryzysowego w różnych skalach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i obrony oraz projektów Close-Eye i Driver (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience). Juan Carlos Llorente – odpowiedzialny za rozwój działalności w zakresie wielkich obiektów/robotyki - wziął udział w dyskusji panelowej na temat „Badań i rozwoju technologii wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych”.

Spotkanie zakończyło się szeroko zakrojonym, trwającym 12 godzin ćwiczeniem symulacyjnym, w którym wzięły udział liczne grupy ratunkowe cywilne i wojskowe.