GMV prezentuje Python i Flink na spotkaniu Paradygmat Cyfrowy

Dnia 17 maja odbyło się Meetup Python Madrid pod hasłem „Big Data w paradygmacie cyfrowym”. José Carlos Baquero – Dyrektor Inżynierii Programowej i Rozwoju w GMV Secure e-Solutions oraz Pablo González – Data Scientist i Jorge Redondo – Data Engineer z GMV – zaprezentowali Apache Flink. W spotkaniu wzięli udział liczni uczestnicy. Szczególne zainteresowanie wzbudziły prezentacje programów Kafka i Redis.

Oprogramowanie przedstawione na majowym spotkaniu Paradygmat Cyfrowy stanowi rozwiązanie wielu problemów i gwarantuje przyszłość Big Data. Obecnie, wiele czujników generuje w czasie rzeczywistym informacje dotyczące tego co dzieje się w mieście w obszarze ruchu, pogody, szczególnych wydarzeń. Inteligentne przetwarzanie i analiza tych danych w czasie rzeczywistym pozwoli na lepszą organizację miast, sprawiając, że będą one bardziej przyjazne dla mieszkańców. Apache Flink pozwala na prostą i skuteczną analizę danych bez utraty pojemności i prędkości systemów.

GMV prezentuje Python i Flink na spotkaniu Paradygmat Cyfrowy

Paradygmat Cyfrowy to organizacja zajmująca się środowiskiem Internetu z punktu widzenia strategii i doświadczeń programistów i użytkowników. Jej głównym celem jest pomoc dla firm w procesie transformacji cyfrowej przy użyciu najlepszych i najskuteczniejszych technologii, poprzez wsparcie dla nowych rozwiązań technicznych, dzięki którym dokonuje się rewolucja w świecie IT, możliwa dzięki narzędziom i produktom cyfrowym, które pojawiły się w ostatnich czasach. Celem spotkania „Big Data w paradygmacie cyfrowym” jest umożliwienie różnym organizacjom kontaktów oraz wymiany doświadczeń i rozwiązań pozwalających na podniesienie jakości życia społeczeństwa.