GMV gości II Spotkanie Przedsiębiorców z AETC

AETC_I

Dnia 17 maja w centralnej siedzibie GMV odbyło się II Spotkanie Przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców z Tres Cantos (AETC).
Misją utworzonego w 1987 r. stowarzyszenia jest ochrona interesów przedsiębiorców i wspieranie współpracy z innymi partnerami gospodarczymi i społecznymi, takimi jak władze lokalne i regionalne, placówki akademickie, itp. w celu koordynacji rozwoju gospodarczego w regionie.

Spotkania przedsiębiorców organizowane przez AETC służą nawiązywaniu kontaktów między organami administracji i przedsiębiorstwami, pozwalają na prezentację nowych technologii, wspólne opracowywanie planów, wdrażanie środków promujących rozwój społeczeństwa informacji w Tres Cantos i tworzenie ram współpracy korzystnych dla rozwoju przedsiębiorstw sektora technologicznego w gminie.

Przedstawiciele firm ze stowarzyszenia, ich współpracownicy i zaproszeni goście, z burmistrzem Tres Cantos - Jesusem Moreno – i Radnym ds. Rozwoju Lokalnego – Antonio Avilés - na czele, zostali powitani przez Ignacio Ramos Gorostiola – dyrektora korporacyjnego ds. zasobów ludzkich, systemów i instalacji, Miguela Angela Martínez – dyrektora ds. rozwoju korporacyjnego, marketingu i komunikacji oraz Juliana Galán, zastępcę dyrektora departamentu instalacji.

AETC_II

Miguel Ángel Martínez przedstawił główne linie biznesowe firmy, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w sektorze kosmicznym i podkreśleniem wiodącej roli GMV wśród dostawców naziemnych systemów kontroli dla operatorów komercyjnych satelitów telekomunikacyjnych.

Następnie Mariella Graziano – dyrektor dywizji systemów kosmicznych - zaprezentowała najnowsze osiągnięcia z zakresu robotyki dla przyszłych misji eksploracyjnych na Marsa mające zastosowanie w naprowadzaniu, nawigacji i kontroli (GNC) w systemach rovers.

Wizytę zakończyła prezentacja w laboratorium prób robotycznych i operacyjnych systemów kosmicznych -  platform-art©, w którym przeprowadzane są próby systemów operacji kosmicznych stosowanych w próbach naziemnych misji związanych ze zbieraniem odpadów kosmicznych, eksploracją innych planet, lądowaniem na księżycu czy lotami w szyku.