Możliwości wykorzystania chmury w sektorze opieki zdrowotnej

Stowarzyszenie Informatyków z Instytucji Opieki Zdrowotnej w regionie Kastylia i León (AIISCYL), przy współpracy Zintegrowanego Zarządu Opieki Zdrowotnej w Segowii, zorganizowało XIII Spotkanie Techniczne zatytułowane „Opieka Zdrowotna w Chmurze”. Na spotkaniu GMV zaprezentowało platformę eksploatacji danych klinicznych i epidemiologicznych HEXIN, opracowaną dla Służby Zdrowia w Galicji.

Według organizatorów, chmura „stwarza w sektorze opieki zdrowotnej nowe możliwości w zakresie mobilności personelu służby zdrowia, Big Data, diagnostyki obrazowej, telemedycyny, teleszkoleń, etc., i stanowi realną alternatywę dla kosztownych urządzeń informatycznych”. Na spotkaniu omawiano powyższe kwestie oraz bezpieczeństwo danych, zależność od systemów komunikacyjnych i inne sprawy mogące wzbudzać obawy personelu medycznego w związku ze stosowaniem tego rodzaju technologii.

Prezentacji platformy HEXIN oraz możliwości, jakie oferuje systemom opieki zdrowotnej eksploatacja danych klinicznych i epidemiologicznych, dokonali Víctor Ferrero del Valle – Dyrektor Projektu HEXIN oraz Rubén Villoria Medina, odpowiedzialny za jego stronę techniczną.

HEXIN „pozwala na gromadzenie niskim kosztem ogromnych zbiorów danych klinicznych niezbędnych do monitoringu epidemiologicznego, świadczeń zdrowotnych, zarządzania i prowadzenia badań naukowych”. Do platformy „można wprowadzać dane w stanie nieprzetworzonym i uzyskać usystematyzowane zbiory w sposób automatyczny”.

Obecnie Platforma gromadzi i przetwarza dane 2.747.559 mieszkańców regionu Galicji. Dane pochodzą z 34 różnych źródeł i obejmują około 10 milionów zdarzeń klinicznych rocznie w okresie od 2010 do 2015. Z technologicznego punktu widzenia platforma HEXIN składa się z różnych produktów takich jak Scoop, Talend, Hadoop, Hive, Cassandra, Elasticsearch, Drools, J2EE, Pentaho, Oracle, Athento y JSF. Zawiera również narzędzie Patient Case Management, pozwalające na jej skonfigurowanie, zarządzanie i walidację.

Możliwości wykorzystania chmury w sektorze opieki zdrowotnej

Víctor Ferrero del Valle – Dyrektor Projektu HEXIN i Rubén Villoria Medina – odpowiedzialny za jego stronę techniczną.