Start satelity radarowego Sentinel-1B

Sentinel I

Po trzech nieudanych próbach - z powodu warunków pogodowych i z przyczyn technicznych - europejski satelita Sentinel-1B wystartował pomyślnie z europejskiego kosmodromu Kourou w Guajanie Francuskiej.

Sentinel-1B jest czwartym satelitą europejskiej konstelacji obserwacji Ziemi w celach środowiskowych i bezpieczeństwa w ramach programu Copernicus. 

Aktualnie, w ramach programu Copernicus funkcjonuje pięć konstelacji satelitów: Sentinel-1 gwarantujący ciągłość danych radarowych satelitów ERS i Envisat. Sentinel 2 i Sentinel 3 realizujące misje obserwacji ziemi i oceanów. Sentinel 4 i 5 realizujące misje meteorologiczne oparte na analizie elementów składowych atmosfery.

GMV uczestniczy aktywnie w różnych projektach składających się na program Copernicus, zarówno w segmencie naziemnym jak kosmicznym. Między innymi, dostarcza usługi z zakresu wsparcia systemów kontroli i planowania misji w fazie wynoszenia satelitów na orbitę. Wkład GMV w projekt Sentinel 1B jest następujący:

  • Analiza misji
  • Opracowanie symulatora operacyjnego satelity
  • Rozwój centrum kontroli ESA-ESOC
  • Wsparcie dla rozwoju dynamicznego systemu lotu dla ESA-ESOC
  • Opracowanie core PDGS (Payload Data Ground Segment) satelity, planowanie misji
  • Wsparcie dla operacji w ESOC, łącznie z początkowymi fazami „LEOP” i „commissioning”
  • Usługa określania precyzyjnej orbity (Precise Orbit Determination – POD)

Sentinel-1B to brat bliźniak wystrzelonego dwa lata temu Sentinela-1A. Satelity znajdą się dokładnie po przeciwnej stronie orbity, czyli w odległości kątowej 180 stopni. Razem będą mogły obrazować dowolny zakątek ziemi w odstępach sześciodniowych.

Docelowa flota satelitów będzie dostarczała ogromnej ilości danych niezbędnych do realizacji programu i pozwalających na świadczenie usług w zakresie: monitorowania ziemi, monitorowania środowisk wodnych, zarządzania katastrofami i sytuacjami kryzysowymi, badania atmosfery ziemskiej i zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa.