GMV prezentuje platformę Eksploatacji Danych Klinicznych i Epidemiologicznych

GMV prezentuje platformę Eksploatacji Danych Klinicznych i Epidemiologicznych

GMV wzięło udział w I spotkaniu poświęconym Big Data w opiece zdrowotnej w regionie Murcji prezentując HEXIN – jedyną platformę eksploatacji danych klinicznych i epidemiologicznych funkcjonującą w regionie autonomicznym.

Inmaculada Pérez Garro, Dyrektor Regionu Wschodniego GMV Secure e-Solutions pokazała uczestnikom spotkania w jaki sposób platforma Hexin pozwala na wykorzystanie informacji klinicznej pacjentów zawartej w elektronicznych historiach choroby w celu ułatwienia procesów podejmowania decyzji, zarządzania i pomocy w identyfikowaniu przypadków epidemiologicznych. Dodatkowo, system ten umożliwia wyszukiwanie i analizę informacji pozwalającą na korelację danych i wyciąganie z nich wniosków statystycznych.

Spotkanie, zorganizowane przez TICBioMed oraz Departament Zdrowia rządu regionalnego Murcji i regionalną Służbę Zdrowia, miało na celu identyfikację wyzwań i możliwości wykorzystywania Big Data w sektorze opieki zdrowotnej w regionie Murcji. Składało się ono z dwóch części: w pierwszej przedstawiono projekty dotyczące korzystania z Big Data w obszarze opieki zdrowotnej a w drugiej firmy prywatne zaprezentowały swe sprawdzone już rozwiązania w tym sektorze.

TICBioMed to stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym koordynujące działania organizacji służby zdrowia, firm, placówek akademickich oraz instytucji publicznych i prywatnych, mające na celu promowanie innowacji technologicznych w opiece zdrowotnej.

GMV prezentuje platformę Eksploatacji Danych Klinicznych i Epidemiologicznych