GMV współpracuje w tworzeniu europejskiej platformy certyfikacji systemów cyber-fizycznych

W dniach 6 i 7 kwietnia odbyło się w Bilbao spotkanie startowe projektu AMASS  (Architecture-driven, Multi-concern and Seamless Assurance and Certification of Cyber-Physical Systems), którego celem jest stworzenie i konsolidacja otwartej platformy integrującej zbiór narzędzi pozwalających na certyfikację systemów cyber-fizycznych (CPS) w różnych sektorach rynkowych.

AMASS wchodzi w skład działań badawczo – rozwojowych programu roboczego ECSEL (komponenty i systemy elektroniczne na rzecz przewodnictwa europejskiego) w ramach unijnego programu finansowania badań i innowacji Horyzont 2020.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest korporacja technologiczna Tecnalia i w którego skład wchodzi około 30 partnerów z 8 krajów, reprezentujących najważniejsze grupy zainteresowane bezpieczeństwem i certyfikacją CPS: producentów oryginalnego wyposażenia, integratorów systemów, dostawców komponentów, oceniających systemy, organy certyfikacyjne, sprzedawców oprogramowania, oraz instytuty badawcze i placówki akademickie.

AMASS

W ramach AMASS, GMV jest liderem praktycznego przykładu dotyczącego „Oceny projektu i bezpieczeństwa aplikacji programowych zintegrowanych w systemach kosmicznych”, którego celem jest wdrożenie oprogramowania operacyjnego modułu kontroli instrumentów misji Sentinel-3, odpowiedzialnego za całościowe zarządzanie elementami instrumentu pomiaru koloru oceanów i lądów (OLCI).

Ostatecznym celem AMASS jest redukcja kosztów certyfikacji poprzez nowe podejście do architektury opartej na modelach (architecture-driven) zapewniające wielostronne bezpieczeństwo (multi-concern) oraz maksymalną interoperacyjność oprogramowania. CPS przyczynią się do podniesienia wiarygodności systemów mających zastosowanie w obszarach takich jak transport, produkcja, opieka zdrowotna, energetyka, obrona i komunikacja.

Najważniejsze sektory, w których znajdzie zastosowanie AMASS to sektor kosmiczny, motoryzacja, automatyzacja przemysłu i koleje.

Prace nad projektem AMASS oparte są na sukcesach osiągniętych we wcześniejszych projektach unijnych takich jak OPENCOSS,SafeCerCRYSTALCHESS i SESAMO.

Fundacja Eclipse, poprzez inicjatywę PolarSys odegra istotną rolę w tworzeniu wspólnoty AMASS.