"Aby utrzymać poziom świadczeń, sektor opieki zdrowotnej musi zostać poddany transformacji cyfrowej”

GMV weźmie udział w II Spotkaniu poświęconym Gospodarce Cyfrowej i zabierze głos na temat transformacji cyfrowej w sektorze opieki zdrowotnej

Carlos Royo - Dyrektor ds. Rozwoju Działalności w sektorze opieki zdrowotnej GMV – wziął udział w debacie zatytułowanej „Transformacja cyfrowa w sektorze opieki zdrowotnej”, która miała miejsce podczas zorganizowanej przez AMETIC konferencji zatytułowanej: „II Spotkanie na temat Gospodarki Cyfrowej: Kluczowe zagadnienia transformacji cyfrowej”.

Jak powiedział Carlos Royo, do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w sektorze opieki zdrowotnej niezbędna jest wola polityczna. Jednocześnie, transformacja ta nie może się ograniczyć jedynie do cyfryzacji procesów. Jej celem powinno być wykorzystanie technologii cyfrowych do świadczenia usług odpowiednio przygotowanym i posiadającym niezbędną wiedzę pacjentom. Chodzi o to, aby pacjenci dysponowali odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, pozwalającymi im na używanie dotyczącej ich informacji medycznej w miarę potrzeb. Natomiast za wytwarzanie i bezpieczne przechowywanie tej informacji powinny być odpowiedzialne właściwe instytucje. Ministerstwo Zdrowia powinno podjąć się koordynacji mechanizmów pozwalających na integrację i zarządzanie danymi w sposób pozwalający na ich bezpieczne przekazywanie i użytkowanie.

Carlos Royo dodał, że „gwarantami wiarygodności informacji, do której pacjenci mają dostęp w Internecie powinni być lekarze”. Na zakończenie Dyrektor ds. Rozwoju Działalności w sektorze opieki zdrowotnej GMV wspomniał o kosztach alternatywnych, które należy wziąć pod uwagę szacując koszty cyfryzacji opieki zdrowotnej, ponieważ „chodzi nie tylko o świadczenia, które będą możliwe dzięki inwestycjom w technologie komunikacyjne, lecz o świadomość, że jeżeli tych inwestycji nie poczynimy, sprawy potoczą się w sposób niekorzystny dla wszystkich”.

GMV weźmie udział w II Spotkaniu poświęconym Gospodarce Cyfrowej i zabierze głos na temat transformacji cyfrowej w sektorze opieki zdrowotnej

Fernando Mugarza – Prezes firmy konsultingowej SC&R; Carlos Royo - Dyrektor ds. Rozwoju Działalności w sektorze opieki zdrowotnej GMV Secure e-Solutions; Manuel Vilches – Dyrektor Generalny IDIS (Instytutu na rzecz Rozwoju i Integracji Opieki Zdrowotnej); oraz Luis Fernando Álvarez-Gascón – Dyrektor Generalny GMV Secure e-Solutions