GMV poprawia swą pozycję w rankingu firm technologicznych opracowanym przez ComputerWorld

ComputerWorld opublikowało ostatnio ranking 100 najważniejszych firm technologicznych.

Z roku na rok GMV poprawia swą pozycję w rankingu – w tym roku znajduje się na trzydziestym trzecim miejscu. Dzieje się tak zarówno dzięki wzrostowi obrotów firmy (w ubiegłym roku wzrosły one o 10% w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły około 125 mln euro), jak również dzięki zwiększeniu liczby pracowników z 1155 do 1234.

Wygląda na to, że po 7 latach recesji hiszpański sektor ICT wraca na ścieżkę wzrostu, w dużej mierze dzięki świadomości wielu przedsiębiorstw, że technologia i biznes muszą wspólnie przystosować się do rozpoczętej już i nieuchronnej transformacji cyfrowej.

Według Computerworld, w roku 2016 nasz kraj ma szanse zajęcia jednej z czołowych pozycji w stale postępującym procesie transformacji cyfrowej. Po raz pierwszy Hiszpania nie tylko nie pozostaje w tyle za innymi, lecz ma szanse na zajęcie dobrej pozycji wśród krajów najbardziej innowacyjnych, pilotujących przemiany prowadzące do umocnienia gospodarki cyfrowej.