Zarządzanie portugalskimi biurami konsularnymi

Konsorcjum utworzone przez GMV i GEYCE wygrało międzynarodowy przetarg na opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania danymi konsularnymi (eSGC) ogłoszony przez portugalskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Nowy system usprawni pracę portugalskiego MSZ i podniesie efektywność i jakość usług świadczonych przez konsulaty. Głównym celem aplikacji jest połączenie wszystkich portugalskich konsulatów z centralnym systemem MSZ w Portugalii dzięki czemu uniknie się powtarzania informacji.

Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie MSZ na integralną aplikację zarządzającą danymi konsularnymi on-line oraz procesami i księgowością w konsulatach.

Konsorcjum GMV-GEYCE opracowało rozwiązanie w postaci portalu internetowego zaprojektowanego według wzorca architektonicznego MVC (Model – View – Controller), skonstruowanego w oparciu o interfejs pozwalający na obsługę wielu użytkowników i pozwalający na przeprowadzanie krytycznych usług.

Projekt oferuje portal internetowy dostępny za pomocą dowolnej wyszukiwarki, łączący portugalskie konsulaty z centralnymi służbami MSZ w Lizbonie.

Ten nowy kontrakt dla dywizji Obrony i Bezpieczeństwa umacnia pozycję GMV na rynku międzynarodowym, poszerzając obszar działania naszej firmy w zakresie nadzoru granic o zarządzanie danymi konsularnymi. Jest to wspólny sukces GMV i GEYCE, firmy przodującej w zakresie projektów zarządzania danymi konsularnymi, pracującej od ponad 20 lat dla hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy.