GMV uczestniczy w targach IT-Trans 2016

GMV wzięło udział w IT-Trans 2016, konferencji i towarzyszącej jej specjalistycznej wystawie inteligentnych rozwiązań dla transportu publicznego, która odbyła się w Karlsruhe w Niemczech.

IT Trans I

Podczas kongresu personel GMV przeprowadził liczne prezentacje globalnych rozwiązań dla transportu, takich jak systemy zarządzania flotami (SAE) i systemy informacji dla pasażerów działające obecnie u ponad 100 operatorów transportu publicznego w ponad 65 miastach na całym świecie oraz systemy kontroli dostępu i sprzedaży biletów i systemy informatyczne zarządzania i analizy danych stosowane w transporcie.

W stoisku GMV zaprezentowane zostały systemy planowania sieci transportu publicznego i optymalizacji ruchu oraz rozwiązania dla transportu na żądanie na obszarach wiejskich.

Międzynarodowe spotkanie było doskonałą okazją wymiany doświadczeń i prezentacji nowych pomysłów znajdujących zastosowanie w innowacyjnych projektach w sektorze transportu. Na konferencji spotkali się liczni przedstawiciel sektora transportu z całego świata, którzy wykorzystali spotkanie jako okazję do poznania najbardziej interesujących innowacyjnych rozwiązań.