Technologia GMV – rozwiązanie pozwalające zwalczać cyberoszustwa w bankomatach w Ameryce Łacińskiej

GMV wprowadza checker ATM Security w Ameryce Łacińskiej w celu zapobiegania cyberatakom na bankomaty.

Technologia GMV – rozwiązanie pozwalające zwalczać cyberoszustwa w bankomatach w Ameryce Łacińskiej

96% banków na świecie jest obiektem cyberataków wykorzystujących wyrafinowane, nowoczesne techniki, z łatwością pokonujące bariery bezpieczeństwa bankomatów. Technologie stosowane w bankomatach ciągle ewoluują w kierunku usprawnienia ich funkcjonowania i poszerzenia zakresu operacji, które można przeprowadzić za ich pomocą. Postęp ten jednak pociąga za sobą zagrożenia dla bezpieczeństwa tego rodzaju urządzeń.

GMV wniosło swój wkład w poprawę cyberbezpieczeństwa bankomatów w Ameryce Łacińskiej wprowadzając na tamtejszy rynek lidera w obszarze bezpieczeństwa bankomatów – checker ATM Security. System ten został zainstalowany w 90% bankomatów w Chile. checker funkcjonuje już w około 100.000 bankomatów w ponad 18 krajach na świecie, w tym w Ameryce Łacińskiej w krajach takich jak Chile, Meksyk, Brazylia i Kolumbia i stanowi punkt odniesienia wśród produktów zabezpieczających bankomaty na świecie.

Według ostatnich raportów FireEye, krajem najczęściej atakowanym przez cyberprzestępców w Ameryce Łacińskiej jest Brazylia, za którą plasują się Chile i Meksyk. W miarę rozpowszechniania się dostępu do Internetu i systemów płatności on line, przestępstwa cybernetyczne stają się coraz większym zagrożeniem dla obywateli i firm w Ameryce Łacińskiej.

Kraje, w których ma miejsce najwięcej cyberataków to: Brazylia, Peru, Meksyk, Chile i Argentyna. Mimo iż Peru znajduje się na drugim miejscu na tej liście, najwięcej cyberataków odnotowuje się w Chile, co wskazuje na to, że praktyki w obszarze bezpieczeństwa w Chile są skuteczniejsze niż w pozostałych krajach regionu.

checker jest pierwszym produktem opracowanym specjalnie dla samoobsługowych urządzeń bankowych. Pozwala na scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem (łącznie z kontrolą działających aplikacji), kontrolę zasobów lokalnych i zdalnych dostępnych dla danego urządzenia oraz kontrolę komunikacji. Dzięki rygorystycznej kontroli bezpieczeństwa, zapewnia wysoki standard ochrony eliminując u źródła wszelkie infekcje spowodowane przez wirusy, trojany, robaki i inne złośliwe oprogramowanie i zapobiega uruchamianiu w bankomatach niebezpiecznego oprogramowania, które ma na celu przejęcie środków znajdujących się w urządzeniu.