Pomyślny start Sentinel-3A

Dnia 17 lutego z kosmodromu Plesiecku na północy Rosji został pomyślnie wyniesiony na orbitę pierwszy satelita z serii Sentinel-3, wchodzący w skład europejskiego programu Copernicus.

Sentinel 3A_I

Program Copernicus to ambitny projekt europejski, którego celem jest wypracowanie technologii i metod obserwacji Ziemi. W programie Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa weźmie udział sześć satelitów: Sentinel-1 - gwarantujący ciągłość danych radarowych satelitów ERS (European Remote Sensing Satellites) i Envisat; Sentinel 2 i Sentinel 3 – przeznaczone do obserwacji ziemi i oceanów; Sentinel 4 i 5 – prowadzące misje meteorologiczne w oparciu o badania składu atmosfery; oraz Sentinel 6 (Jason –CS), którego zadaniem będzie wykonanie precyzyjnych pomiarów topograficznych oceanów. Każdy satelita będzie ważył około 2.300 kilogramów i będzie eksploatowany przez co najmniej siedem lat.

Docelowa flota satelitów będzie dostarczała ogromnej ilości danych niezbędnych do realizacji programu i pozwalających na świadczenie usług w zakresie: monitorowania ziemi, monitorowania środowisk wodnych, zarządzania katastrofami i sytuacjami kryzysowymi, badania atmosfery ziemskiej i zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa.

Sentinel 3A_II

GMV uczestniczy aktywnie w różnych projektach składających się na program Copernicus, zarówno w segmencie naziemnym jak kosmicznym. Między innymi, dostarcza usług z zakresu wsparcia systemów kontroli i planowania misji w fazie wynoszenia satelitów na orbitę. Wkład GMV w projekt Sentinel 3A:

  • Opracowanie i wdrożenie Centrów Kontroli w ESOC i EUMETSAT
  • Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli orbitalnej w EUMETSAT i monitorowanie operacji towarzyszących
  • Wsparcie dla systemu kontroli orbitalnej i operacyjnej w ESOC, łącznie z operacjami początkowymi „LEOP” i „commissioning”
  • Opracowanie systemu planowania misji i jego eksploatacja, realizowane przez personel GMV w EUMETSAT w Darmstadt w Niemczech.
  • Opracowanie systemu IV&V (Integracji, Weryfikacji i Walidacji) FOS (Flight Operations Segment – Centrum Operacji Lotu) dla Sentinel 3 na zamówienie EUMETSAT
  • Opracowanie oprogramowania pokładowego dla ICM (Instrument Control Module – Modułu Kontroli Instrumentów) instrumentu Ocean and Land Colour Instrument – OLCI dla Sentinel 3
  • Umowa ramowa z EUMETSAT na dostawę usług w segmencie naziemnym Sentinel 3
  • Usługa określania precyzyjnej orbity (Precise Orbit Determination – POD)

Po osiągnięciu przez konstelację satelitów pełnej operacyjności będą one obejmowały całą Ziemię swym zasięgiem działania co sześć dni, przekazując uzyskane dane do stacji odbiorczych na całym świecie.