ACFE Hiszpania prezentuje seminarium zatytułowane „Fundamenty badania nadużyć” zorganizowane z pomocą GMV

Hiszpański Oddział ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), jednej z największych organizacji zwalczających nadużycia na świecie, prezentuje seminarium zatytułowane „Fundamenty badania nadużyć”, którego celem jest szkolenie w zakresie skutecznego zwalczania nadużyć.

Wstąpienia wybitnych hiszpańskich specjalistów w zakresie badania nadużyć pozwoli uczestnikom seminarium poznać najnowsze metody lokalizacji źródeł informacji i identyfikacji dowodów. Podczas szkolenia omówione zostaną różne rodzaje nadużyć, na które narażone są firmy oraz metody ich badania, jak również dostępne środki prewencyjne i odpowiedzialność karna osób prawnych.

GMV współpracuje z ACFE Hiszpania i wspiera tę organizację w działaniach mających na celu zwalczanie nadużyć, takich jak szkolenia w tym zakresie oraz podnoszenie świadomości problemu w społeczeństwie.

Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej ACFE Hiszpania