GMV prezentuje Analizę Bezpieczeństwa w Chmurze, opracowaną w ramach Cloud Security Alliance przy współpracy ISMS Forum

Jako Koordynator Hiszpańskiej Sekcji Cloud Security Alliance (CSA-ES) i członek Grupy Roboczej zajmującej się bezpieczeństwem Big Data, Mariano J. Benito – CISO GMV – przedstawił podczas SICUR wnioski z analizy bezpieczeństwa w środowisku Big Data, opracowanej przez CSA na przestrzeni roku 2015.

GMV prezentuje Analizę Bezpieczeństwa w Chmurze, opracowaną w ramach Cloud Security Alliance przy współpracy ISMS Forum

GMV wzięło udział w warsztatach zorganizowanych przez ISMS pod tytułem „Nowości i aspekty praktyczne dla przedsiębiorstw: cyberbezpieczeństwo, ochrona danych, Internet Rzeczy i Big Data”, podczas których poruszano tematy takie jak: praktyczne aspekty nowego Rozporządzenia Unijnego w sprawie ochrony danych, ocena zapowiedzianej nowej Dyrektywy NIS oraz główne tendencje w zakresie Internetu Rzeczy.

W swym wystąpieniu, Mariano J. Benito omówił zjawisko Big Data, zarządzanie danymi oraz nowe scenariusze bezpieczeństwa wynikające z implementacji Big Data, związane z różnorodnością źródeł informacji, tempa jej powstawania, przetwarzania i magazynowania, narzędzi pomiarowych niezbędnych w operowaniu Big Data, ze specjalnym uwzględnieniem zagrożeń i konieczności adaptacji mechanizmów bezpieczeństwa istniejących w dotychczasowych środowiskach danych w sposób gwarantujący ich skuteczne funkcjonowanie w środowisku Big Data.