Definición de los requisitos de los nuevos satélites Copernicus

GMV odgrywa ważną rolę w europejskim programie monitorowania Ziemi Copernicus, aktywnie uczestnicząc w różnych jego projektach, zarówno w segmencie naziemnym jak kosmicznym.

Konsorcjum pod przewodnictwem GMV podpisało ramową umowę z Komisją Europejską dotyczącą wykorzystania danych przestrzennych, której celem jest zdefiniowanie wymogów użytkowników nowej generacji satelitów uczestniczących w programie, dzięki któremu Europa buduje własny system obserwacji Ziemi.

Aktualnie, w ramach programu Copernicus funkcjonuje pięć konstelacji satelitów: Sentinel-1 gwarantujący ciągłość danych radarowych satelitów ERS i Envisat. Sentinel 2 i Sentinel 3 realizujące misje obserwacji ziemi i oceanów. Sentinel 4 i 5 realizujące misje meteorologiczne oparte na analizie elementów składowych atmosfery.

Sentinel

Satelity wchodzące w skład nowej floty będą gromadziły obszerne zbiory danych i obrazów niezbędnych do realizacji programu oraz świadczenia usług kluczowych dla wielu obszarów zastosowania. Pierwsze działania w ramach umowy to „konsultacja z zainteresowanymi” służąca zdefiniowaniu wymogów użytkowników, której wyniki zostaną wykorzystane w projektowaniu nowej generacji satelitów Copernicus.

Program Copernicus ciągle ewoluuje w celu zagwarantowania spełnienia potrzeb bardzo wielu użytkowników z wielu obszarów, dlatego wspomniana konsultacja wśród zainteresowanych, której celem jest zgromadzenie informacji na temat potrzeb użytkowników, jest tak istotna i stanowi pierwszy krok w zdefiniowaniu wymogów nowej generacji satelitów europejskich.

Jednocześnie, stanowi ona jedyną w swoim rodzaju okazję stworzenia linii komunikacji między użytkownikami i zarządzającymi satelitami. Dane zgromadzone w ramach ankiety chronione są przez Rozporządzenie 45/2001 regulujące przetwarzanie danych o charakterze osobowym przez instytucje UE. Realizatorzy projektu będą się kontaktowali z zarejestrowanymi użytkownikami w celu uzyskania specyficznych informacji (dotyczących np. potrzeb aplikacji nieobjętych programem Copernicus, ulepszania produktów, dostępu do danych, specyfikacji instrumentów, itp.) poprzez kwestionariusze techniczne, bezpośrednie rozmowy oraz udział w warsztatach tematycznych i innych działaniach.

GMV jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzą również Spacetec Partners (BE), FDC (FR) i Noveltis (FR), oraz ponosi odpowiedzialność za specyfikację wymogów dla następnych misji w ramach programu Copernicus.