Kastylia i León zleca GMV obsługę transportu na żądanie do 2018 r

Departament Rozwoju i Środowiska regionu Kastylia i León przedłużył do marca 2018 r. umowę z GMV z 2004 r. na zarządzanie i utrzymanie programu transportu na żądanie w tym regionie.

W 2004 r. Departament Rozwoju i Środowiska zdecydował, że tradycyjny transport publiczny, funkcjonujący w oparciu o stałe trasy i rozkłady jazdy nie tylko nie był odpowiedni w tym głównie wiejskim regionie o małej gęstości zaludnienia i niskim zapotrzebowaniu, a wręcz przynosił straty i był nie do utrzymania z ekonomicznego punktu widzenia. Stało się oczywiste, że w celu zagwarantowania mobilności mieszkańców regionu należy wprowadzić nowy system transportu, oferujący właściwy zasięg terytorialny i odpowiedni poziom usług przy racjonalnym koszcie. W tym kontekście najlepszą opcją zapewniającą mobilność mieszkańców regionu okazał się oferowany przez GMV elastyczny system transportu na żądanie.

System transportu na żądanie w regionie Kastylii i León jest pionierskim przedsięwzięciem w Europie, pozwalającym na tworzenie połączeń między poszczególnymi miejscowościami regionu w zależności od potrzeb. Wprowadzanie systemu rozpoczęto od programu pilotażowego uruchomionego w miejscowości Barco de Ávila.

Transportu na Żądanie I

System składa się z Centrum Zarządzania Transportem, do którego w czasie rzeczywistym, drogą telefoniczną lub internetową, napływają zamówienia na przejazdy, które są następnie automatycznie planowane przez system. O zamówionych i zaplanowanych przejazdach powiadamiani są operatorzy transportu. Przejazdy są monitorowane on-line, a użytkownicy w każdym momencie mają dostęp do informacji na temat ewentualnych incydentów, o których są informowani poprzez panele umieszczone w określonych miejscowościach na trasie.

System wyposażony jest w funkcjonującą w czasie rzeczywistym platformę technologiczną, na którą składają się odbiorniki GPS i modemy GPRS zainstalowane w pojazdach, interaktywne panele w różnych miejscowościach na trasach, pozwalające na uzyskanie informacji dotyczącej dokładnej godziny przyjazdu autobusów czy ewentualnych opóźnień bądź incydentów oraz w narzędzia pozwalające na rezerwację przez Internet.

Bardzo ważną część projektu stanowi możliwość bezpośredniej komunikacji między użytkownikami końcowymi systemu transportu na żądanie i administracją poprzez centralę rezerwacji (znajdującą się w siedzibie GMV w miejscowości Boecillo). Autobusy zatrzymują się tylko w tych miejscowościach, które zostały zgłoszone przez użytkowników przez telefon.

Transportu na Żądanie II

W 2013 r wprowadzono nową usługę polegającą na połączeniu transportu ogólnego pasażerów z transportem uczniów do szkół. Serwis ten obejmuje 269 tras obejmujących około 100 miejscowości.

System transportu publicznego na żądanie, który staje się coraz bardziej złożony i obejmuje coraz szerszy zasięg, jest jednym z fundamentalnych narzędzi pozwalających na zagwarantowanie coraz lepszej jakości usług przy jednoczesnej optymalizacji środków. Obecnie system transportu na żądanie w regionie Kastylia i León oferuje 810 tras obejmujących 3557 miejscowości i korzysta z niego ponad milion użytkowników. Od uruchomienia systemu z jego usług skorzystało około 3 milionów pasażerów w ponad 105 strefach regionu.

GMV wdrożyło podobny system transportu publicznego na obszarach wiejskich w Portugalii, gdzie również okazał się on efektywny i rentowny.