Wkład GMV w opracowanie strategii hiszpańskiego przemysłu obronnego

Postanowienia Rady Europejskiej z grudnia 2013 r. i czerwca 2015 r. potwierdzają proces konsolidacji europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego, który, wprawdzie powoli i nie bez trudności, postępuje naprzód zgodnie z intencjami instytucji europejskich, w szczególności Komisji. Dlatego hiszpańska administracja i przemysł obronny podejmują działania ochronne, konsolidacyjne i restrukturyzacyjne w sektorze obronności.

CESEDEN_I

Jako cieszący się zaufaniem hiszpańskich sił zbrojnych i międzynarodowych organizacji obronnych dostawca systemów obronnych i bezpieczeństwa oraz usług z zakresu ich projektowania, budowy, integracji i utrzymania, GMV przyczyniło się istotnie do opracowania 146 Monografii Centrum Wyższych Studiów Obronności CESEDEN zatytułowanej „Odpowiedź hiszpańskiego przemysłu obronnego na postanowienia rady europejskiej z grudnia 2013 r. i czerwca 2015 r.”, w której omawia się kluczową i strategiczną rolę hiszpańskiego przemysłu obronnego oraz projekty działań sektora na najbliższe lata.

Podczas prezentacji Monografii, która miała miejsce w siedzibie CESEDEN dnia 14 grudnia, Manuel Pérez Cortés, Dyrektor Dywizji Obronności i Bezpieczeństwa GMV i autor jednego z rozdziałów dokumentu, podkreślił „wagę i konieczność istnienia sektora przemysłowego wyspecjalizowanego w niszach technologicznych z zakresu obronności, składającego się z firm posiadających odpowiednie możliwości pozwalające na zaspokojenie strategicznych potrzeb przemysłu obronnego".

Pérez Cortés dodał, że „państwo powinno wspierać rozwój sektora w perspektywie długoterminowej, aby utrzymać działalność hiszpańskich firm obronnych, a co za tym idzie zapewnić istnienie miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów i wkład przemysłu obronnego w tworzenie bogactwa kraju oraz utrzymanie jego kluczowej i strategicznej roli".