GMV pokazuje najnowsze technologie mające zastosowanie w policji

W dniach 4 i 5 listopada odbył się międzynarodowy kurs innowacji technologicznych mających zastosowanie w policji zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Policji Narodowej, Dyrekcję Generalną Guardia Civil oraz TEDAE (Hiszpańskie Stowarzyszenie Technologii Obronnych, Aeronautycznych i Kosmicznych). Podczas kursu zaprezentowano najnowsze propozycje ze strony przemysłu i sił bezpieczeństwa z 15 krajów, takie jak np. technologie stosowane do rozpoznawania rysów twarzy, rekonstrukcji wypadków drogowych czy ochrony granic.

Międzynarodowy kurs innowacji technologicznych mających astosowanie w policji I

Kurs rozpoczął się w Szkole Policyjnej w Ávili. Inauguracji dokonali Dyrektor Generalny Policji Ignacio Cosidó, Wicedyrektor Generalny Guardia Civil generał broni Vázquez Jarava oraz Prezes TEDAE Adolfo Menéndez.

Kursowi towarzyszyła wystawa, na której najważniejsze hiszpańskie firmy z branży bezpieczeństwa pokazały technologie mające zastosowanie w policji.

Drugi dzień kursu poświęcony był przede wszystkim kwestiom związanym z ochroną granic oraz innowacyjnymi technikami śledczymi. Głos zabrali eksperci z Dowództwa Służby Celnej i Kontroli Granic oraz Centralnej Jednostki Operacyjnej Guardia Civil, Służb Koordynacji Operacyjnej Kontroli Granic i Centralnej Brygady Bezpieczeństwa Informatycznego Policji Narodowej, oraz specjaliści z FRONTEX-u, GMV, NCA i z polskiej policji. Po wykładach miały miejsce pokazy omawianych środków z udziałem różnych jednostek Guardia Civil i Policji Narodowej.

Międzynarodowy kurs innowacji technologicznych mających astosowanie w policji II

Jako jeden z kluczowych dostawców hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, GMV zaprezentowało rodzinę produktów Socrates dla Dowództwa i Kontroli Sił Bezpieczeństwa a Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Stosunków Instytucjonalnych GMV, José Prieto, wygłosił wykład na temat wyzwań technologicznych w obszarze ochrony granic w Europie.

Kurs, w którym wzięło udział ponad 120 przedstawicieli sił i korpusów bezpieczeństwa z 15 krajów oraz dyrekcji Europolu, FRONTEX-u, hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Interpolu i brytyjskiej Agencji Kryminalnej (NCA) oraz firm z branży bezpieczeństwa, zamknął Dyrektor Generalny Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa w Szkole Guardia Civil im. Duque de Ahumada w Valdemoro.