Koniec fazy operacyjnej manewrów Trident Juncture 2015

Trident Junture I

Prawie dwa miesiące trwały zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia pokazowe wojsk NATO pod kryptonimem Trident Juncture, których gospodarzem była w tym roku m.in. Hiszpania. W manewrach wzięło udział 30 tys. żołnierzy z ponad 30 państw, a ich celem było wyszkolenie i certyfikacja Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force) - pozostających w stałej gotowości i doskonale wyposażonych oddziałów, które są w stanie w krótkim czasie rozlokować się w dowolnym miejscu na świecie.

Jak już wspominaliśmy wcześniej, hiszpańskie systemy SAPIIEM zapewniały wsparcie na różnych poziomach dowodzenia służb wywiadu, inwigilacji i rozpoznania. SAPIIEM jest wynikiem projektu, nad którym pracuje GMV na zlecenie Generalnej Dyrekcji ds. Uzbrojenia i Sprzętu hiszpańskiego Ministerstwa Obrony. Jego celem jest zapewnienie interoperacyjności środków służb wywiadu, inwigilacji i rozpoznania, a przez to większej użyteczności informacji w ramach koalicji wojskowej.

W procesie oceny odbywającym się podczas manewrów Trident Juncture 2015, których celem była certyfikacja jednostki wyznaczonej do dyżuru w zakresie sił szybkiego reagowania na następne 12 miesięcy, szczególnie wyróżniały się służby wywiadu, inwigilacji i rozpoznania, wspierane przez system SAPIIEM, które osiągnęły stan wstępnej gotowości operacyjnej (IOC – Initial Operatinal Capability) wyższy niż pozostałe siły NATO.

Trident Juncture II

Pracownicy GMV uczestniczący w ćwiczeniach zapewniali wsparcie przy rozlokowywaniu, działaniach operacyjnych i czynnościach w zakresie utrzymania infrastruktury systemu SAPIIEM, a także wspierali personel operacyjny korzystający z aplikacji SEISMO i ATENEA opracowanych w ramach tego samego projektu.

30 października pracownicy GMV mieli okazję powitać Jego Wysokość Króla Filipa VI podczas jego wizyty na ćwiczeniach w bazie San Gregorio. Król podkreślił znaczenie „ogromnego” wkładu Hiszpanii w realizację tych manewrów oraz znaczenie hiszpańskiej technologii dla wywiadu, inwigilacji i rozpoznania.

4 listopada można było zobaczyć na żywo, z jaką sprawnością rozlokowują się wojska NATO. Na pokaz przybyli między innymi Minister Obrony, Szef Sztabu Generalnego i Sekretarz Generalny NATO, a także przedstawiciele władz wielu państw.