GMV na „International Astronautical Congress” w Jerozolimie

GMV wzięło udział w 66. Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym (66th International Astronautical Congress), organizowanym corocznie przez Międzynarodową Federację Astronautyczną (IAF) i jej partnerów: Międzynarodową Akademię Astronautycznę (IAA) oraz Międzynarodowy Instytut Prawa Kosmicznego (IISL), przy współpracy z Izraelską Agencją Kosmiczną (Israel Space Agency). Kongres ten, stanowiący jedno z najważniejszych corocznych spotkań tego rodzaju w światowym sektorze kosmicznym, odbył się w Jerozolimie w dniach 12-16 października 2015 r.

IAC I

Podczas kongresu Jerozolima stała się miejscem spotkania najważniejszych partnerów w branży kosmicznej, poczynając od polityków, specjalistów, naukowców, przedstawicieli przemysłu i mediów, a kończąc na publiczności.

Tegoroczna edycja kongresu odbyła się pod hasłem „Przestrzeń kosmiczna – brama do przyszłości ludzkości” (Space – The Gateway for Mankind's Future) i miała na celu promowanie wagi przestrzeni kosmicznej jako instrumentu międzynarodowej współpracy i stowarzyszeń o celach pokojowych, edukacyjnych i dyplomatycznych.

Dla uczestników z całego świata IAC 2015 był doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, przedstawienia projektów i planów na przyszłość, zidentyfikowania możliwości współpracy oraz wymiany opinii. Liczni delegaci z różnych krajów przedstawili na kongresie swoje artykuły i prezentacje podczas wielu sesji plenarnych, wykładów i spotkań.

Na szczególną uwagę zasługują działania związane z badaniami planetarnymi, przede wszystkim Marsa i Phobosa, dzięki którym sprowadzono na Ziemię pobrane próbki gruntu, oraz Księżyca, na którego niewidocznej z Ziemi stronie przewiduje się budowę osiedla ludzkiego. Dyrektor Generalny ESA Jan Woerner uważa, że budowa #MoonVillage może stanowić inspirację dla nowych pokoleń inżynierów „post-Apollo” i wyznaczać naturalny sposób kontynuacji prac naukowych prowadzonych przez międzynarodowy zespół badawczy w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

IAC II

Alberto Medina odpowiedzialny za dział robotyki w GMV zaprezentował realizowane przez firmę prace w projektach: ASSIST (zaopatrzenie w paliwo satelitów na orbicie i lądowanie w warunkach niskiej grawitacji), PATENDER (zbieranie odpadów kosmicznych) czy IXV (rozwój autonomicznego oprogramowania pokładowego dla europejskiego pojazdu kosmicznego).

Adrian Danciu z GMV-Rumunia przedstawił prezentacje na temat wspólnego projektowania sprzętu i oprogramowania dla nawigacji wizualnej na Księżycu oraz na temat prac nad europejskim eksperymentalnym pojazdem IXV zdolnym do przejścia przez atmosferę ziemską i powrotu z kosmosu na Ziemię.