GMV i bioinformatyka jako siła napędowa innowacji

Bioinformatyka odgrywa kluczową rolę w obszarze nauk o życiu i nauk klinicznych. Dzięki niej wyniki badań naukowych znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej. Niektóre szpitale włączają bioinformatykę do swej codziennej działalności tworząc departamenty bioinformatyki. Departamenty te świadczą usługi bioinformatyczne różnym oddziałom medycznym, takim jak onkologia, hematologia czy mikrobiologia.

GMV wzięło udział w spotkaniu pt. „Bioinformatyka jako siła napędowa innowacji”, które miało miejsce w Krajowym Centrum Badań Onkologicznych (CNIO) w Madrycie. W trakcie spotkania Alfonso Valencia, dyrektor programu Biologia Strukturalna i Biokomputacja Krajowego Centrum Badań Onkologicznych, wyjaśnił jak ogromną wagę dla rozwoju projektów w obszarze nauk o życiu ma stworzenie strategicznej infrastruktury europejskiej wspierającej badania.

GMV i bioinformatyka jako siła napędowa innowacji

Rafael Navajo, dyrektor Działu Rozwoju Biznesu w obszarze Opieki Zdrowotnej GMV wygłosił wykład zatytułowany „Mining medical records”, w którym zaprezentował wagę i złożoność eksploatacji informacji klinicznych, technologii, np. BIG DATA, a także różne fazy tego rodzaju rozwiązań. Opierając się na doświadczeniach nabytych przez GMV w wyniku udziału w różnych projektach, przedstawił też związane z nimi wyzwania i wynikające z nich korzyści.

W innych wystąpieniach omówiono rolę bioinformatyki z perspektywy przemysłu, środowiska klinicznego i badawczego oraz podkreślono strategiczne znaczenie europejskiej inicjatywy ELIXIR dotyczącej zarządzania danymi genomicznymi w obszarze nauk o życiu.