GMV i Transformacja technologiczna dzięki Big Data

GMV wzięło udział w spotkaniu „Big Data i Smart Data: Wyzwania i Możliwości” zorganizowanym przez Andaluzyjską Korporację Technologiczną (CTA) w Vodafone Smart Center w Sewilli, w którym uczestniczyli specjaliści z sektora publicznego i prywatnego oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.

José Carlos Baquero, Szef Dywizji Inżynierii Programowej i Rozwoju w GMV Secure e-Solutions wygłosił wykład zatytułowany „Transformacja technologiczna dzięki Big Data: trudności i wnioski z doświadczeń”. W swojej prezentacji José Carlos Baquero mówił o konieczności dogłębnego poznania celów, którym mają służyć technologie związane z Big Data oraz stworzenia zrównoważonego modelu projektów tego rodzaju. Z drugiej strony zachęcał uczestników do przeprowadzenia weryfikacji koncepcji w środowisku Cloud, niewymagających specjalnej infrastruktury i pozwalających na wniesienie dodatkowych wartości dla organizacji. Na zakończenie swego wystąpienia przedstawił projekty z zakresu Big Data, nad którymi pracuje GMV, obejmujące dziedziny takie jak: zapobieganie oszustwom, wykrywanie zagrożeń, nadzór cyfrowy, rolnictwo precyzyjne czy zarządzanie danymi klinicznymi i epidemiologicznymi.

_____________________________________________________________________________

GMV i Transformacja technologiczna dzięki Big Data

Jose Carlos Baquero, szef Dywizji Inżynierii Programowej i Rozwoju w GMV Secure
e-Solutions w trakcie wykładu „Transformacja technologiczna dzięki Big Data:
trudności i wnioski z doświadczeń”.

______________________________________________________________________________

Po wykładzie przedstawiciela GMV uczestnicy spotkania – menedżerowie ICT z różnych firm – przedstawili swoje doświadczenia z zakresu Big Data, wymagające zdaniem José Carlosa Baquero „realistycznego, biznesowego podejścia”. Na pytanie, czy nasze organizacje potrafią eksploatować i wyciągać informacje z danych, którymi obecnie dysponują, większość uczestników zgodnie odpowiedziała, że potrzebne są jasne cele, a sama „wiara w dane” nie jest wystarczająca: gromadzenie danych nie oznacza, że potrafimy wykorzystać ich wartość.

Tematem, który zamknął spotkanie, była rola administracji publicznej jako powiernika danych obywateli, a także konieczność wspierania projektów typu Open Data pozwalających na udostępnienie tych danych w postaci anonimowej innym podmiotom, które będą mogły je wykorzystać w swojej działalności.