GMV i ACFE zjednoczyły siły przeciwko oszustwom

W ostatnich latach oszustwa stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem we wszystkich branżach i sektorach, powodując szkody natury finansowej, etycznej, politycznej, społecznej i wizerunkowej.

GMV podpisało porozumienie z hiszpańskim oddziałem Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE Spain Chapter), jednej z największych na świecie organizacji działających w dziedzinie zapobiegania przestępstwom gospodarczym, która zrzesza 70 tys. członków w ponad 150 krajach. GMV przyłącza się do stowarzyszenia i rozpoczyna współpracę, której głównym celem jest wspieranie walki z oszustwami poprzez edukację i uświadamianie społeczeństwa. W tym celu zostanie podjęty szereg działań służących rozpowszechnianiu idei walki z przestępstwami gospodarczymi, w tym: spotkania techniczne, seminaria specjalistyczne i szkolenia dla członków, specjalistów i przedsiębiorstw.

GMV i ACFE zjednoczyły siły przeciwko oszustwom

 

ACFE, które dwa lata temu obchodziło 25. rocznicę istnienia, niedawno utworzyło swój oddział w Hiszpanii. Jest to organizacja non-profit, której celem jest służba społeczeństwu poprzez popularyzację wiedzy i prowadzenie szkoleń na temat prewencji, wykrywania i zwalczania oszustw, nadużyć gospodarczych i korupcji. ACFE ma istotny wkład w minimalizowanie zjawiska w przedsiębiorstwach, a także zapewnia niezbędne szkolenia i środki umożliwiające skuteczną walkę z tym problemem oraz ułatwia wymianę wiedzy między specjalistami.

Jedym z działań, które realizuje GMV jako członek ACFE, jest udział w tworzeniu społeczności specjalistów poprzez współprowadzenie specjalistycznych szkoleń w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań wspierających zapobieganie oszustwom w firmach. GMV w ten sposób po raz kolejny dowodzi swojego zainteresowania kwestiami społecznymi – tym razem poprzez zaangażowanie w działania związane z prewencją, wykrywaniem i zwalczaniem oszustw i korupcji.

Specjaliści w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych muszą łączyć w sobie wyjątkowe umiejętności z wielu dziedzin – od wiedzy na temat transakcji finansowych do znajomości przepisów i procedur prawnych mających zastosowanie w sprawach o przestępstwa gospodarcze.

GMV od ponad 25 lat działa w sektorze obronności i cyberbezpieczeństwa, dostarczając innowacyjnych, elastycznych i łatwych w utrzymaniu rozwiązań, które zaspokajają najbardziej skomplikowane potrzeby i spełniają najbardziej rygorystyczne standardy jakości. Rozwiązania GMV umożliwiają minimalizowanie strat powstałych w przypadku przestępstwa gospodarczego oraz podwyższenie jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej.