GMV przedstawiło jedyną hiszpańską prezentację na Kongresie EMEA Cloud Security Alliance 2015

Mariano J. Benito, CISO GMV Secure e-Solutions na Kongresie CSA EMEA 2015

W dniach 17 i 18 listopada odbył się w Berlinie Kongres EMEA 2015 Cloud Security Alliance (CSA). Na kongresie przedstawiono ponad 20 prezentacji amerykańskich i europejskich (wśród nich prezentacje CNIL, NIST, BSI, Komisji Europejskiej oraz Bruce'a Scheniera), poświęconych przede wszystkim aktualizacji wyzwań związanych z bezpiecznym używaniem usług w Chmurze, problemom i praktycznym ograniczeniom związanym z Cloud Computing (nieprawidłowości w Chmurze, zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa). Omówiono również możliwości wynikające z nowych rozwiązań, standardów i modeli technologicznych, prawnych i regulacyjnych, na których opiera się Cloud Computing.

GMV to jedyna hiszpańska firma, która przedstawiła prezentację na Kongresie. Mariano J. Benito, CISO GMV Secure e-Solutions, zaprezentował Trzeci Raport na temat bezpieczeństwa w chmurze sporządzony przez hiszpański i peruwiański oddział CSA oraz ISMS Forum. Raport ten pokazał dojrzałość usług w chmurze, wskazując jednocześnie, że jakość usług świadczonych przez dostawców chmury nie spełnia jeszcze wszystkich, na ogół bardzo wysokich oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa.

Mariano J. Benito, który koordynował prace nad raportem, wspomniał też o innych kwestiach, takich jak pierwsze przypadki rezygnacji klientów z usług w chmurze, coraz lepsze zarządzanie nieprawidłowościami, wpływ regulacji prawnych na użytkowników chmury oraz specjalne certyfikaty związane ze środowiskiem chmury. Mariano J. Benito podkreślił, że przedstawiony na tegorocznym kongresie raport był już trzecim tego rodzaju opracowaniem (poprzednie sporządzono w latach 2013 i 2014) i w związku z tym pozwala na ocenę ewolucji zjawiska Cloud Computing na przestrzeni ostatnich lat.

Podczas galowej kolacji na zakończenie Kongresu Mariano J. Benito otrzymał nagrodę „Ron Knode Service Award” w uznaniu roli jaką odgrywa w hiszpańskim programie Cloud Computing oraz wkładu w bezpieczeństwo usług w chmurze.

Osoby nagrodzone przez Europejski Cloud Security Alliance:

Osoby nagrodzone przez Europejski Cloud Security Alliance

Od lewej do prawej: Mariano J. Benito (CISO GMV Secure e-Solutions), Jim Reavis (Przewodniczący CSA), Kai Roer (Przewodniczący Norweskiego Oddziału CSA), Daniele Catteddu (Przewodnicząca CSA-EMEA), Said Tabet (EMC2) i JR Santos (Dyrektor Działu B+R CSA)