Polityka plików cookie

Witryna internetowa www.gmv.com (dalej WITRYNA), której właścicielem jest Grupa Technologiczno-Przemysłowa GMV S.A. (dalej GMV), używa plików cookie własnych oraz należących do podmiotów trzecich w celu ułatwienia i usprawnienia korzystania z niej poprzez analizę zachowań Użytkowników w trakcie surfowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami GMV oddaje do dyspozycji Użytkowników przejrzystą i kompletną politykę dotyczącą używania plików cookie. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami.

Czym są pliki cookie?

 Niniejsza strona korzysta z plików cookie i/lub podobnych technologii, które przechowują i pobierają informacje podczas surfowania po Internecie. Ogólnie rzecz biorąc, technologie te mogą służyć bardzo różnym celom, takim jak np. rozpoznawanie Pana/Pani jako użytkownika, pozyskiwanie informacji o Pana/Pani nawykach dotyczących przeglądania treści internetowych lub personalizacja sposobu wyświetlania treści.

 Poniżej opisano konkretne sposoby wykorzystania tychże technologii.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystywane są na tej witrynie?

 Własne pliki cookie

Techniczne: Umożliwiają one poruszanie się po naszej witrynie internetowej, korzystanie z poszczególnych dostępnych opcji oraz określanie lub personalizację niektórych ogólnych właściwości witryny. Na przykład określanie języka czy identyfikacja rodzaju przeglądarki, za pośrednictwem której wchodzi się na witrynę itp.

Pliki cookie stron trzecich

Techniczne: Umożliwiają one poruszanie się po naszej stronie internetowej, platformie lub aplikacji przy użyciu różnych oferowanych przez nas opcji lub usług, takich jak np. wyświetlanie filmów lub udostępnianie treści za pośrednictwem portali społecznościowych.

Analityczne: Pozwalają oszacować liczbę użytkowników, a tym samym przeprowadzić pomiar i analizę statystyczną sposobu korzystania przez użytkowników z oferowanej usługi. Dlatego analizujemy Państwa aktywność na naszej stronie internetowej w celu udoskonalenia oferty produktów lub oferowanych przez nas usług.

Należy pamiętać, że jeśli zaakceptuje się pliki cookie stron trzecich, należy je usunąć z opcji przeglądarki lub z systemu oferowanego bezpośrednio przez daną stronę trzecią.

Można dowiedzieć się o transferach plików cookie do krajów trzecich, które – w stosownych przypadkach – dokonywane są przez określone w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie strony trzecie w ramach odpowiadających im polityk (zobacz linki w sekcji „Pliki cookie stron trzecich”).

Dezaktywacja lub usuwanie plików Cookie

Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie w dowolnym momencie preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie. Można skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała lub usuwała niektóre pliki cookie według własnego uznania.

Aby skonfigurować pliki cookie, można tego dokonać z poziomu przeglądarki za pomocą poniższych linków:

Należy pamiętać, że niektóre właściwości treści witryny GMV są dostępne tylko wtedy, gdy zezwoli się na instalację plików cookie w swojej przeglądarce. Jeżeli zdecyduje się nie zaakceptować lub zablokować niektóre pliki cookies, w zależności od ich celu może to w całości lub częściowo wpłynąć na normalne funkcjonowanie serwisu lub uniemożliwić dostęp do niektórych jego usług.