DZIAŁ ZASOBÓW LUDZKICH

Miguel Muro
Miguel Muro

Jako pracownik Działu Zasobów Ludzkich poszukuję utalentowanych osób, którym oferujemy możliwość udziału w ciekawych z punktu widzenia technologicznego projektach, pozwalających im na doskonalenie umiejętności i na rozwój ich kariery zawodowej.

Według mnie GMV wyróżnia się widoczną w zespołach atmosferą współpracy, jak również entuzjazmem swoich pracowników oraz ich wolą nauki i doskonalenia.