Firma GMV przewodzi ostatniej z demonstracji europejskiego projektu z zakresu obronności iMUGS

26 kwietnia międzynarodowy koncern technologiczny GMV zorganizował w obiektach wojskowych w San Juan del Viso (Alcalá de Henares) ostatnią z serii zaplanowanych demonstracji projektu z zakresu obronności iMUGS (Integrated Modular Unmanned Ground System – Zintegrowany Modułowy Bezzałogowy Pojazd Naziemny), którego głównym celem jest zwiększenie zdolności obronnych oraz autonomii strategicznej Unii Europejskiej. Misją projektu jest opracowanie europejskiego standardu bezzałogowego systemu naziemnego (UGS) poprzez integrację systemów robotycznych z istniejącą technologią załogową w obrębie europejskich sił obronnych.

Wspomniany projekt, na którego realizację przeznaczono nakłady w wysokości 32,6 mln euro, trwał 30 miesięcy i zakończył się w San Juan del Viso wydarzeniem finałowym zorganizowanym przez GMV we współpracy z firmą Escribano Mechanical & Engineering. Podczas tego wydarzenia zademonstrowano proces wdrażania systemów bezzałogowych na polu bitwy, a także ich wykorzystanie w formie roju (swarming).

Podczas demonstracji wykorzystano dwa UGV (Bezzałogowe Pojazdy Naziemne) THeMIS, wyprodukowane przez Milrem Robotics – wiodącą europejską firmę zajmującą się robotyką oraz systemami autonomicznymi – i zmodyfikowane przez inne uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa. Prezentacja objęła między innymi szereg komputerów, a także oprogramowanie zapewniające autonomię systemów na poziomie indywidualnym (UGV może otrzymać misję i przeprowadzić ją w sposób autonomiczny, bez ingerencji operatora) oraz na poziomie roju (kilka UGV może zostać połączonych w jeden zespół, któremu zostaje zlecona misja, i wówczas wspomniane UGV radzą sobie same, aby osiągnąć zamierzony cel).

Poniżej opisano szczegółowo przypadki zastosowań, jakie zostały zaprezentowane podczas tego spotkania:

Demonstracja systemów autonomii na poziomie indywidualnym:

 • Tryb „Podążaj za mną”: pojazdy UGV TheMIS podążają za daną osobą, aby pokazać swoje możliwości.

 • Utworzenie i uruchomienie misji obserwacyjnej w strefie prezentacji.

 • Nawigacja z wykorzystaniem punktów odniesienia dla celów obserwacji, ukazująca możliwości pojazdów w zakresie omijania przeszkód, jakie mogą pojawić się na drodze.

 • Misja polegająca na zademonstrowaniu sposobu, w jaki system może zapewnić zaopatrzenie w środki medyczne, żywność itp. w sposób autonomiczny, bez nadzoru operatorów.

Demonstracja systemów autonomii na poziomie roju:

 • Misja obserwacyjna w danej strefie. 

 • Misja doposażenia z udziałem dwóch UGV THeMIS. 

 • Odzyskiwanie poprzedniej misji obserwacyjnej. 

Zaangażowanie firmy GMV w realizację projektu

Pod względem technicznym przedsięwzięcie iMUGS polegało na opracowaniu skalowalnej architektury i projektu, które nadawałyby się do zastosowania zarówno w pojazdach załogowych, jak i bezzałogowych, lądowych i powietrznych, a służyłyby do standaryzacji europejskich systemów oraz ich systemów dowodzenia i kontroli, łączności, czujników, ładunków użytecznych i algorytmów autonomii.

Firma GMV była odpowiedzialna za koordynację podprojektu z zakresu dowodzenia i kontroli oraz interoperacyjności C4ISR, w ramach którego opracowano system C2ISR do zarządzania UxV, umożliwiający planowanie oraz przeprowadzanie wspólnych operacji w obrębie systemów załogowych i bezzałogowych. System ten umożliwia również sterowanie ładunkami zainstalowanymi na platformie, a także wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych z czujników bezzałogowych pojazdów naziemnych, zapewniając interoperacyjność i standaryzację interfejsów systemów C2, baz danych C4I oraz istniejących sieci ISR.

José Luis Delgado, kierownik projektu iMUGS w GMV, podkreśla, że główną wartością dodaną tego systemu jest fakt, iż pozwala on operatorowi w łatwy sposób zarządzać wieloma platformami tak, jakby były one kolejnym członkiem zespołu (Manned-Unmanned Teaming) dzięki ich możliwościom w zakresie zaawansowanej autonomii.

Uczestnictwo GMV w projekcie iMUGS opiera się na doświadczeniu, które nasza firma zdobyła podczas wdrażania naziemnych systemów C2, systemów C2 dla żołnierza oraz systemów interoperacyjności JISR – są to obszary, w których przedsiębiorstwo GMV jest jednym z liderów na europejskim rynku. GMV to referencyjny dostawca systemów dowodzenia i kontroli artylerii oraz piechoty dla hiszpańskiego Ministerstwa Obrony, a od 2016 r. firma ta odpowiada za utrzymanie i rozwój systemu EUCCIS C2 Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Konsorcjum iMUGS, na którego czele stoi firma Milrem Robotics (Estonia), zrzesza 7 krajów: Francję, Estonię, Finlandię, Hiszpanię, Niemcy, Łotwę, Belgię, poprzez łącznie 13 firm, z których każda odpowiada za określony obszar projektu:

 • Integracja: Milrem Robotics (przewodniczący) | wszyscy członkowie konsorcjum

 • Autonomia: Safran Electronics & Defense (przewodniczący) | Diehl | Nexter | Milrem Robotics

 • Komunikacja: Bittium Wireless (przewodniczący) | LMT

 • Tryb roju: Royal Military Academy of Belgium (przewodniczący) | DotOcean | Insta Defsec 

 • Dowodzenie i kontrola oraz interoperacyjność: GMV (przewodniczący) | Sol.One

 • Cyberbezpieczeństwo: Talgen

 • Platforma: Milrem Robotics

 • Przypadki zastosowań: KMW (przewodniczący) | Nexter | Milrem Robotics

 

Więcej informacji:
Kierownictwo Działu Rozwoju Korporacyjnego, Marketingu i Komunikacji
[email protected]


Source URL: https://www.gmv.com/komunikacja/pokoj-prasowy/informacje-prasowe/obronnosc-i-bezpieczenstwo/firma-gmv-przewodzi