SATNUS jest oficjalnym uczestnikiem fazy 1B europejskiego programu obronnego FCAS

15 grudnia udzielono zamówienia na kolejną fazę programu NGWS/FCAS, rozpoczynając tym samym etap demonstracyjny technologii 1B tego programu. Spółka SATNUS SL, utworzona przez firmy GMV, SENER Aeroespacial i Tecnobit-Grupo Oesía, koordynuje ogół działań Filaru Technologicznego Zdalnych Operatorów Systemu Broni Nowej Generacji (NGWS) Przyszłego Systemu Walki Powietrznej (FCAS).

Ten niezwykle ambitny program skupia liczne gałęzie przemysłu Hiszpanii, Francji i Niemiec, mając na celu stworzenie „systemu systemów”, który będzie integrował zarówno załogowe, jak i bezzałogowe platformy powietrzne. Hiszpania uczestniczy w programie jako partner od 2019 roku. W Hiszpanii uważa się, że udział w FCAS, poprzez NGWS i inne programy, jest przedsięwzięciem wagi państwowej krytycznym dla suwerenności, wnoszącym wkład w budowę Europy, w rozwój technologiczny oraz w tworzenie tkanki przemysłowej i dużej liczby miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji.

W szczególności Filar Technologiczny Zdalnych Operatorów, prowadzony przez GMV, Sener Aeroespacial i Tecnobit-Grupo Oesía (poprzez SATNUS SL), skupia się na rozwoju – w sposób skoordynowany z nowym załogowym samolotem bojowym NGWS/FCAS – nowych koncepcji i technologii opartych na zestawie pojazdów bezzałogowych.

Głównym celem Filaru Technologicznego Zdalnych Operatorów jest rozwój dojrzałości technologii oraz zminimalizowanie ryzyka rozwojowego dla wszystkich wariantów wytypowanych w zrealizowanym wcześniej wspólnym studium koncepcyjnym. Faza ta zakończy się Wstępnym Przeglądem Projektu (PDR) i w tym konkretnym przypadku SATNUS zajmie się pierwszą z serii lotów eksperymentalnych.

Celem całego kontraktu, którego wartość wynosi ok. 8 mld euro, jest przygotowanie i przeprowadzenie demonstracji różnych systemów NGWS. Głównym punktem tych pokazów będzie pierwszy lot demonstracyjny myśliwca nowej generacji (New Generation Fighter).

Demonstracje te umożliwią walidację koncepcji i technologii dla operacyjnej fazy NGWS, której rozwój rozpocznie się pod koniec obecnej dekady. Wartość pierwszej fazy tego kontraktu, obejmującej około 36 miesięcy działań, to ponad 3 mld euro, zgodnie z umową podpisaną przez Francję, Niemcy i Hiszpanię 30 sierpnia 2021 roku, w której La Direction Générale de l’Armement występuje jako zamawiający dla wszystkich trzech krajów.

Udzielenie tego zamówienia jest dużym krokiem naprzód dla firm tworzących SATNUS, które nie mogą doczekać się wyzwań, jakie stawia przed nimi ta faza programu. Pokazuje to wspólną wolę uczestniczących państw i przedstawicieli ich sektorów przemysłu, by przezwyciężyć liczne przeszkody i razem dążyć do rozwoju.

 

Więcej informacji:

Kierownictwo Działu Rozwoju Korporacyjnego, Marketingu i Komunikacji
[email protected]


Source URL: https://www.gmv.com/komunikacja/pokoj-prasowy/informacje-prasowe/obronnosc-i-bezpieczenstwo/satnus-jest-oficjalnym