GOVSATCOM 2022

GMV uczestniczy w GOVSATCOM – dorocznej konferencji na rzecz obronności i bezpieczeństwa UE, która odbędzie się w Luksemburgu 24 lutego.

Komunikacja satelitarna stała się kluczowym elementem w obszarze obronności, bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego, jak również w obszarze działań humanitarnych i dyplomatycznych w odległych rejonach o trudnych warunkach, gdzie brakuje infrastruktury lub jest ona niewystarczająca, co sprawia, że strategiczną i bardzo istotną rolę odgrywa tam globalna łączność.

GOVSATCOM jest obecnie kluczowym wydarzeniem w kalendarzach międzynarodowych przedstawicieli branży SATCOM w obszarze satelitarnym, rządowym, instytucjonalnym i obronności. Spotkanie to stanowi okazję do nawiązania dalszej współpracy nie tylko dla podmiotów wojskowych i cywilnych, ale także dla reprezentantów sektora przemysłowego, aby wszystkie te jednostki mogły wspólnie w skuteczniejszy sposób przyczyniać się do zwiększania konkurencyjności Europy w tej dziedzinie.

Szczegóły

24/02/2022

Source URL: http://www.gmv.com/komunikacja/wydarzenia/govsatcom-2022