Przemysł

Określanie nowej przyszłości dla inteligentnego i konkurencyjnego przemysłu

Automatyka i robotyka w sektorze przemysłowym
https://www.youtube.com/watch?v=cWW0oL2ZTnY
Przegląd ogólny

Uplasuj swoją firmę na czele innowacji

W GMV pracujemy nad ulepszaniem procesów, usług i produktów naszych klientów poprzez rozwój technologii, które zwiększają efektywność ich procesów.

Opracowujemy zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa dla głównych sektorów przemysłu, takich jak energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, produkcja, motoryzacja, przetwórstwo żywności i logistyka.

Podsektory

Rozwiązania dla przemysłu 5.0

Oferujemy rozwiązania i technologie IoT/IIoT, obejmujące rozmaite obszary: od tworzenia koncepcji systemu, po opracowanie i wdrożenie sprzętu do konserwacji predykcyjnej, monitoringu, zdalnej kontroli aktywów, poprawy jakości itp.

 • Sprzęt: Projektowanie, budowa i produkcja urządzeń o określonych charakterystykach.
 • Sieci: Instalacja i uruchomienie sieci danych IoT.
 • Edge: Projektowanie i uruchamianie urządzeń typu Edge Computing oraz rozwiązań do optymalizacji procesów wdrożeniowych.
 • Platformy: Projektowanie, rozwój i wdrażanie architektur IoT, zarówno on-premise, jak i w chmurze.
 • Aplikacje: Tworzenie aplikacji IoT w urządzeniach i systemach.

Opracowywanie, wdrażanie i utrzymanie systemów i urządzeń przemysłowych, które gromadzą i przetwarzają dane pozyskiwane z czujników, komórek, kamer, nadajników polowych, a także rozmaitych technologii, w jakie mogą być one wyposażone, takich jak widzenie komputerowe i sztuczna inteligencja, w celu osiągnięcia wydajności i optymalizacji procesów produkcyjnych.

 • Autonomiczna robotyka:
  • Integracja autonomicznych urządzeń, działających w nieznanych środowiskach bez ludzkiego nadzoru (vendor agnostic).
  • Cyrkulacja hybrydowa outdoor/indoor w oparciu o globalny System Nawigacji Satelitarnej.
  • Zarządzanie flotą autonomicznych robotów z zaawansowanym planowaniem.
 • Robotyka współpracująca:
  • Tworzymy specyficzne komórki, aby umożliwić urządzeniom realizację określonych zadań.
  • Instalacje współpracujące.
  • Projektowanie i produkcja uchwytów ramion robotycznych.
  • Sztuczna inteligencja do integracji z osobami.
 • Robotyka przemysłowa:
  • Opracowujemy i budujemy kompletne zrobotyzowane komórki w celu automatyzacji procesów.
  • Projektowanie i produkcja uchwytów ramion robotycznych.

Produkty

Oparta na chmurze platforma sterująca pracą autonomicznych robotów

Widzenie komputerowe to doskonałe uzupełnienie umożliwiające osiągnięcie najlepszych wyników w takich procesach jak wykrywanie anomalii, zarządzanie odpadami kosmicznymi, kontrola jakości, kontrola hiperspektralna itp. .

 • Wykorzystujemy tę technologię do rozwiązań z zakresu robotyki i przetwarzania obrazu w połączeniu z danymi typu Big Data i GIS.

Produkty

Narzędzie oparte na widzeniu komputerowym i sztucznej inteligencji, służące do kontrolowania produkcji

Przekształcamy dane w użyteczne informacje, począwszy od analizy platformy, projektowania i wdrażania, a skończywszy na opracowywaniu przypadków zastosowań analitycznych:

 • Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
 • Algorytmy optymalizacji
 • Konserwacja zapobiegawcza
 • Symulacja procesów

Stosujemy sztuczną inteligencję w operacjach, procesach i systemach fizycznych danego sektora przemysłowego tak, aby można było monitorować, optymalizować lub kontrolować zachowanie wspomnianych operacji, procesów i systemów w celu poprawy ich wydajności i działania, zapewniając im większą autonomię.

Na przykład wykorzystujemy sztuczną inteligencję i technikę deep learningu w celu identyfikacji anomalii, przewidywania nieoczekiwanych przestojów lub uzupełniania zapasów.

Produkty

Wiemy, gdzie, ile i kiedy zużywa się energię. Optymalizujemy efektywność energetyczną obiektów i procesów przemysłowych poprzez inteligentne technologie, które mają pozytywny wpływ na środowisko, zmniejszają ilość odpadów i zwiększają niezawodność.

Ponadto tworzymy automatyczne powiadomienia i prognozy dotyczące jakości powietrza i innych zasobów, przetwarzając w czasie rzeczywistym informacje generowane przez stacje i czujniki pomiarowe w celu ich późniejszej analizy i optymalizacji.

Podnosimy poziom cyberbezpieczeństwa procesów, systemów i obiektów przemysłowych oraz infrastruktury krytycznej w oparciu o poziomy bezpieczeństwa cyklu życia ISA-62443 (ISA-99).

Diagnostyka zapewnia jasny obraz i ogląd rzeczywistej sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa aktywów przemysłowych. Opieramy się na standardach i dobrych praktykach określonych przez ISA, NIST, NERC, INCIBE, CCI itp. W efekcie wykonujemy testy penetracyjne, zarządzamy lukami w zabezpieczeniach, przeprowadzamy analizę GAP, określamy plany usprawnień, zabezpieczamy sprzęt itp.

Wyposażamy sieci IT/OT w możliwości niezbędne do identyfikacji, ochrony, wykrywania, reagowania i odzyskiwania danych po incydencie cybernetycznym, minimalizując tym samym wpływ zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Usługi te obejmują ponowne projektowanie sieci, wdrożenie rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci, takich jak diody danych lub przemysłowe zapory sieciowe czy bezpieczeństwo przesyłu danych między urządzeniami IIoT a chmurą.

Pakiet środków cyberbezpieczeństwa mających na celu ochronę najbardziej krytycznego punktu połączenia między siecią IT a siecią OT: ośrodków sterowania. Wdrażamy FW/IDS na granicach, stosujemy białe listy i zabezpieczenia systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia, tworzymy bezpieczne podwójne stanowiska, monitorujemy i rejestrujemy aktywność itp.

B+R

PRODUCTIO

PRODUCTIO (ang. PROductivity InDUstrial EnhanCement through enabling TechnlOgies) to wielosektorowe i multidyscyplinarne konsorcjum badawczo-rozwojowe zarządzane przez GMV, którego celem jest badanie różnych technologii, technik, narzędzi, metodologii i wiedzy mających na celu zwiększenie zdolności operacyjnej procesów przemysłowych w ramach przemysłu 4.0.

Obszary technologiczne:

 • Platforma 4.0
 • Łańcuch dostaw
 • Zaawansowana konserwacja
 • Cyberbezpieczeństwo

Source URL: https://www.gmv.com/sektory/przemysl