Opieka zdrowotna

Technologia i innowacja na usługach sektora opieki zdrowotnej

Sanidad
https://youtu.be/wkasxAYTcxw
Przegląd ogólny

Zapewnianie zdrowego trybu życia i promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich za pomocą technologii

Pracujemy nad tym, aby chronić to, co jest dla nas najważniejsze: nasze zdrowie. Wspólnie z pracownikami służby zdrowia, naukowcami i pacjentami opracowujemy rozwiązania i uczestniczymy w badaniach mających na celu leczenie raka lub choroby Alzheimera oraz opiekę nad osobami słabszymi.

W tym celu wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, które pozwalają nam przyczynić się do zapewnienia wydajności i zrównoważonego rozwoju systemu opieki zdrowotnej, wdrażając jednocześnie przewidywalne, spersonalizowane i precyzyjne procedury medyczne.

Podsektory

Technologia na rzecz zdrowia

Radiance

Oprogramowanie do planowania i obrazowania medycznego

Dostarczamy naszą technologię onkologom i fizykom radioterapii w celu zwiększenia dokładności planowania radioterapii śródoperacyjnej (IORT) za pomocą narzędzia opracowanego przez GMV, Radiance™, które oblicza dokładną dawkę do podania za pomocą algorytmów, a także zapewnia trójwymiarowy obraz i zapis działań.   

Productos

Digital health na potrzeby praktyki lekarskiej, badań farmakologicznych i epidemiologicznych

Antari

Medycyna zdalna

Dzięki Antari Home Care® y Antari Professional Care® pacjenci i specjaliści mogą korzystać z zalet cyfrowego systemu opieki zdrowotnej. Zmniejszamy presję na krajowy system służby zdrowia za pomocą wirtualnych dokumentów medycznych; sprawiamy, że zdalny monitoring osób starszych czy słabszych staje się rzeczywistością; a zdalna diagnoza przez specjalistów oraz wzajemne połączenia między specjalistami (lekarzami pierwszego kontaktu, specjalistami i sanitariuszami) wykorzystuje najbardziej odpowiednie narzędzia do poprawy interoperacyjności z korzyścią dla pacjenta. Niektóre przypadki zastosowania to: telerehabilitacja osób, które doznały udaru mózgu, teleokulistyka lub telepediatria.

Productos

Digital health na potrzeby praktyki lekarskiej, badań farmakologicznych i epidemiologicznych

cirugia

Nawigacja chirurgiczna

Opracowujemy algorytmy symulacji chirurgicznej w celu osiągnięcia większej precyzji w chirurgii. Firma GMV zaprojektowała moduł nawigacji chirurgicznej w swoim urządzeniu do radioterapii śródoperacyjnej Radiance w celu uzyskania lepszego obrazowania anatomicznego oraz dostarczania aktualnych i zindywidualizowanych informacji, co umożliwia większą personalizację zabiegów.

Productos

Digital health na potrzeby praktyki lekarskiej, badań farmakologicznych i epidemiologicznych

big data

Czerpiemy cenne informacje z dużych ilości skomplikowanych danych dzięki oprogramowaniu technologicznemu Antari evidence®. Dostarczamy wyniki dla przemysłu farmaceutycznego umożliwiające rozwój nowych leków, pomagające osobom zarządzającym służbą zdrowia w zakresie podejmowania decyzji oraz lekarzom w zakresie wdrażania leczenia.  

Productos

Digital health na potrzeby praktyki lekarskiej, badań farmakologicznych i epidemiologicznych

big data

GMV opracowuje technologię wczesnego wykrywania np. choroby Alzheimera i proponuje nowe rozwiązania terapeutyczne, które mogą zahamować rozwój tego schorzenia. W tym celu zastosowano model obejmujący rejestrację online pacjentówwykorzystanie cyfrowych narzędzi marketingowych oraz harmonizację danych przy użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych.

Productos

Digital health na potrzeby praktyki lekarskiej, badań farmakologicznych i epidemiologicznych


Source URL: http://www.gmv.com/sektory/opieka-zdrowotna