Aeronautyka

Usługi inżynieryjne oraz najbardziej zaawansowane systemy i programy dla sektora aeronautycznego

Przegląd ogólny

Systemy, rozwiązania i usługi o wartości dodanej dla sektora aeronautycznego

GMV jest dostawcą o potwierdzonej płynności finansowej dla producentów aeronautycznych, instytucji zapewniających usługi nawigacji lotniczej, organizacji lotniczych i operatorów systemów.

Świadczymy usługi inżynierskie i opracowujemy najbardziej zaawansowane systemy i programy dla sektora aeronautycznego, zawsze z uwzględnieniem najbardziej wymagających kryteriów jakościowych. 

Prowadzone przez nas działania są wspierane przez nasze możliwości technologiczne, dostępność własnych rozwiązań, naszą solidną reputację jako niezawodnego dostawcy, nasze zaangażowanie na rzecz doskonałości i jakości oraz nasz wyjątkowy zespół.

Jakość

Działalność GMV jest certyfikowana zgodnie z normą UNE-EN 9100, CMMI poziom 5, ISO 9001 oraz PECAL/AQAP 2110/2210.

Podsektory

Obszary działalności w aeronautyce

Praca z głównymi programami aeronautycznymiProgramy aeronautyczne i GMV

GMV współpracuje z Airbus DS nad rozwojem oprogramowania pokładowego dla programów EurofighterA400M, powietrznych tankowców A330-MRTT i A330-FSTA oraz myśliwców Tornado.

We współpracy z Airbus Helicopters firma opracowała również oprogramowanie pokładowe dla helikopterów Tigre HAD i NH-90.

GMV opracowała komputer kontroli lotu (ang. Flight Control Computer, FCC) zdalnie sterowanego statku powietrznego ATLANTE, kluczowy sprzęt odpowiedzialny za nawigację, naprowadzanie i kontrolę statku powietrznego.

GMV posiada bogate doświadczenie w rozwoju i certyfikacji oprogramowania o kluczowym znaczeniu według normy DO-178 do poziomu DAL-A, po uprzedniej certyfikacji własnego oprogramowania bezpośrednio w EASA.

Rozwój sprzętu pokładowego

GMV opracowuje urządzenia pokładowe, które spełniają surowe normy dla systemów aeronautycznych DO-254, DO-160 i MIL-STD.

GMV opracowała jednostkę komunikacyjną dla śmigłowców Dauphin nadzorujących rybołówstwo.

W ramach ATLANTE GMV opracowuje komputer kontroli lotu FCC (ang. Flight Control Computer) i  stację ATOL (ang. Automatic Take-Off and Landing),  pozwalającą na zwiększenie precyzji nawigacji w celu osiągnięcia automatycznego lądowania i startu.

Dla transportowca wojskowego A400M GMV dostarcza jednostkę sterującą wciągarką i system załadowczy, który zawiera moduły energoelektroniczne sterujące silnikami BLDC.

GMV opracowuje systemy nawigacyjne i wyposażenie elektroniczne do zdalnie sterowanych statków powietrznych typu MALE i HALE, zarówno do statków powietrznych, jak i do stacji naziemnych.

GMV opracowuje zestawy oprogramowania CSD-SIERRA i SIERRA-TOOLS do zbierania, przechowywania, rozpowszechniania i wykorzystywania informacji pochodzących ze zdalnie sterowanych statków powietrznych zgodnie z interfejsem STANAG 4559 NATO. Oprogramowanie CSD-SIERRA jest wykorzystywane przez kilka ministerstw obrony i w siatkach wywiadowczych NATO.

GMV opracowuje system IRIS w celu integracji zdalnie sterowanych statków powietrznych typu mini i micro z systemami dowodzenia i kontroli oraz systemami wywiadowczymi.

GMV opracowała system Dronelocus® który wdraża usługi U-Space, wyróżniając się z zakresie zarządzania nagłymi wypadkami.

Productos

Zestaw U-space do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych

Udokumentowane doświadczenie GMV

GMV posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu systemów misyjnych do statków powietrznych. GMV uczestniczyła w opracowaniu systemu planowania misji AMPS dla śmigłowców Tigre HAD wojska  lądowego, i opracowała  system misyjny dla śmigłowców Dauphin przeznaczonych do nadzorowania rybołówstwa.

GMV  współpracowała z Airbus DS podczas opracowania  systemu misyjnego FITS do samolotów nadzoru morskiego C295.

GMV opracowała również dla EATC – European Air Transport Command narzędzie, które zarządza współpracą między państwami  na potrzeby usług transportowych i uzupełnienia zapasów podczas lotu.

Lider na skalę światową

GMV jest ekspertem w zakresie zintegrowanej awioniki modułowej (IMA), ARINC-653 architektury oprogramowania magistrali danych awioniki (ARINC-429, AFDX, 1553...). W wyniku naszej działalności badawczo-rozwojowej w tej dziedzinie opracowaliśmy rodzinę narzędzi IMA / ARINC-653 która obejmuje środowisko symulacyjne oraz narzędzia ułatwiające rozwój oprogramowania w systemach ARINC-653.

GMV opracowała XKY system operacyjny działający w czasie rzeczywistym, który spełnia specyfikacje IMA i jest w trakcie kwalifikacji do poziomu DAL-A.

Productos

Nowy i niezawodny system operacyjny z partycjami

Opracowanie systemu XKY

GMV jest światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań nawigacyjnych, w tym aplikacji o wysokiej precyzji i integralności.

Rozwiązania oferowane przez GMV obejmują:

 • Wysokowydajne wieloczujnikowe systemy nawigacyjne.
 • Systemy do automatycznego startu i lądowania (ATOL).
 • Wielokonstelacyjne odbiorniki GNSS obsługujące system Galileo PRS.
 • Systemy wykrywania zakłóceń GNSS dla  portów lotniczych (srx-10i).
 • Usługi prognozowania wydajności systemu GNSS (MagicGEMINI).
 • Rozwiązania w zakresie prób w locie APV systemu SBAS.
 • System zatwierdzania procedur PBN (magicIFP).
 • System do kalibracji pomocy radionawigacyjnych (Emil).

Productos y Soluciones

System automatycznej kalibracji naziemnej dla ILS (lokalizator i ścieżka podejścia) i VOR

Kompletny system do monitorowania i analizy wydajności systemów GNSS

Aplikacja internetowa do walidacji procedur z zakresu nawigacji opartej na wydajności (PBN) bazujących na GNSS

Monitorowanie widma GNSS w celu ochrony tego, co najcenniejsze

Rozwój wiodących systemów

GMV posiada bogate doświadczenie w opracowaniu symulatorów aeronautycznych w tym:

 • Symulatory lotu. GMV uczestniczyła w opracowaniu symulatorów myśliwców  C-101, C-130, Eurofighter ASTA i CN-235.
 • Trenażery. GMV uczestniczyła w opracowaniu trenażerów specjalizowanych (ang. part-task trainer, PTT) dla myśliwców F18MLU, A330-MRTT i A330-FSTA.
 • Symulatory wieży kontrolnej dla NAV Portugal.
 • Symulatory inżynieryjne. GMV opracowuje modele symulacyjne dla transportowca wojskowego A400M według  standardów Airbus AP2633.
 • Symulatory badań operacyjnych wykorzystywane do oceny systemów misyjnych i uzbrojenia w różnych scenariuszach.

Source URL: http://www.gmv.com/branze/aeronautyka