Informacje finansowe

W związku z obowiązkiem udzielania informacji nałożonym wraz z wejściem w życie hiszpańskiej Ustawy 31/2014 z dnia 3 grudnia, która zmienia Ustawę 15/2010 z dnia 5 lipca ustanawiającą środki zapobiegania opóźnieniom w płatnościach w ramach transakcji handlowych, a także wprowadza obowiązek publikowania przez spółki prawa handlowego w ich sprawozdaniu rocznym i na ich stronie internetowej średniego terminu płatności na rzecz dostawców.

  • Średni termin płatności na rzecz dostawców w 2022 r. wyniósł 24,21 dnia.


Source URL: https://www.gmv.com/informacje-finansowe