SRX-10i

Monitorowanie widma GNSS w celu ochrony tego, co najcenniejsze

Informacje ogólne

Rozwiązanie do monitorowania widma GNSS

SRX-10i to konkurencyjne rozwiązanie służące do równoczesnego monitorowania do dwóch pasm widma GNSS, którego zakres obejmuje wykrywanie i analizę zakłóceń w czasie rzeczywistym.

Globalne systemy nawigacji satelitarnej (z ang. GNSS) są kluczowym elementem zapewniającym skuteczne wdrożenie następujących usług:

 • telekomunikacja (5G),
 • żegluga morska i powietrzna,
 • monitorowanie flot i jazda autonomiczna,
 • infrastruktura energetyczna i synchronizacja sieci,
 • zarządzanie zapasami (IoT).

SRX-10i to wszechstronne i szybko wdrażalne rozwiązanie, które sprosta wyzwaniom każdego sektora.

Pomyślnie wdrożone

na ponad 10 lotniskach, jego możliwości zostały zweryfikowane również w portach morskich.

Licencjonowanie i ceny

Informacje dotyczące warunków licencji i cen można uzyskać pod adresem [email protected].

Właściwości

SRX-10i

Obsługiwane pasma GNSS:

 • GPS L1 / Galileo E1 / GLONASS G1,
 • GPS L2 / GLONASS G2,
 • GPS L5 / Galileo E5a/E5b / GLONASS G3.

Przepustowość: do 50 MHz (łącznie 100 MHz).

Konfigurowalna maska ​​zakłóceń.

Konfigurowalna rozdzielczość widma.

Charakterystyka zakłóceń:

 • Przepustowość,
 • Moc (skalibrowana) [dBm],
 • Czas trwania,
 • Znacznik czasu.

Raporty dzienne/tygodniowe i e-maile z alertami.

System SRX-10i składa się z jednego lub więcej węzłów, w zależności od potrzeb każdego klienta dotyczących zasięgu. Każdy węzeł zawiera moduł front-end RF oraz niezbędne oprogramowanie monitorujące widmo w czasie rzeczywistym.

Ponadto system obejmuje centralny węzeł analityczny, który umożliwia przechowywanie i wizualizację zakłóceń odbieranych przez poszczególne węzły, a także zarządzanie nimi.

System ten został zaprojektowany jako system modułowy, z łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika oraz możliwościami przejrzystej integracji z systemami informatycznymi każdego klienta.

Zaawansowane opcje systemu obejmują:

 • Konfigurowalny filtr typu notch do usuwania trwałych zakłóceń.
 • Wyjście w formacie binarnym surowych danych do ich przetwarzania końcowego.
 • Kalibrację każdej jednostki w wartościach bezwzględnych mocy, a także w zakresie liniowości i czystości widmowej.

W centralny system SRX-10i wbudowany jest autonomiczny monitor zdarzeń związanych z zakłóceniami. Za pośrednictwem tego monitora operator jest informowany o zakłóceniach wykrytych przez zdalne monitory lokalne. Na podstawie dostarczonych informacji operator może zlecić przeprowadzenie szczegółowych analiz zgłoszonych zdarzeń związanych z zakłóceniami.

System generuje trzy rodzaje komunikatów alarmowych:

 • Alarmy o zakłóceniach: alarmy wysyłane przez czujniki w przypadku wykrycia lokalnych zakłóceń.
 • Sygnał dotyczący utrzymania aktywności: jest to komunikat typu keep-alive, wysyłany przez czujniki w celu poinformowania o tym, że działają i że łącze komunikacyjne jest w pełni operacyjne.
 • Stacja niedostępna: te alarmy generowane są wewnętrznie przez centralny serwis analityczny w przypadku, gdy sygnał dotyczący utrzymania aktywności nie zostanie w odpowiednim czasie odebrany z określonej stacji zdalnej.

Według Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) 38,5% europejskiego ruchu na trasach odbywa się w regionach borykających się z problemem zakłóceń częstotliwości radiowych (z ang. RFI). Wzrost liczby potencjalnych awarii systemów GNSS zagraża korzyściom płynącym z zastosowania procedur opartych na GNSS w przemyśle lotniczym.

Ponadto zakłócenia częstotliwości radiowych mają wpływ na:

 • Wydajność sieci, jako że wiele procedur lotniczych będzie wymagało odwoływania się do tradycyjnych procedur opartych na radionawigacji.
 • Zarządzanie ruchem lotniczym i obciążenie pracą pilota.
 • Dostawców usług z zakresu żeglugi powietrznej z uwagi na fakt, iż konieczne będzie czynienie dalszych inwestycji w utrzymanie alternatywnych systemów łączności, nawigacji i obserwacji w celu ograniczenia skutków przerw w działaniu systemów GNSS.

System SRX-10i został z powodzeniem wdrożony w sieci lotnisk jednego z najważniejszych europejskich dostawców usług żeglugi powietrznej, który dzięki temu otrzymał specjalistyczne wsparcie w procesie podejmowania decyzji w przypadku występowania zakłóceń.


Source URL: https://www.gmv.com/produkty/aeronautyka/srx-10i