Dronelocus®

Zestaw U-space do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych

Informacje ogólne

Rodzina produktów dla U-space, przeznaczona do wspomagania operacji związanych z systemami bezzałogowych statków powietrznych

Firma GMV opracowała Dronelocus® - rodzinę produktów dla U-space, w odpowiedzi na problem, jaki stwarza rosnąca liczba operacji przeprowadzanych za pomocą cywilnych bezzałogowych statków powietrznych, której spodziewa się w najbliższej przyszłości.

Zestaw U-space GMV obejmuje następujące usługi:

Usługa monitoringu Dronelocus®

Usługa zarządzania sytuacjami awaryjnymi Dronelocus®

Usługa przewidywania dostępności nawigacji i nadzoru

Usługi te zostały przetestowane w rzeczywistych środowiskach operacyjnych zintegrowanych z innymi aplikacjami U-space.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub [email protected].

 

Właściwości

Dronelocus®

Usługa monitoringu Dronelocus® zarządza danymi pochodzącymi z różnych, zainstalowanych na dronach, czujników śledzenia. Usługa ta wykorzystuje algorytm Track Fusion w celu połączenia danych pochodzących z różnych czujników.

Ponadto, Dronelocus® może przetwarzać dane powiązane z nadajnikami ADS-B zainstalowanymi w załogowych statkach powietrznych.

Usługa monitoringu Dronelocus® umożliwia zapisywanie informacji monitoringowych w bazie danych w celu generowania raportów dotyczących zarejestrowanej trajektorii.

Usługa powiadamiania o stanach awaryjnych Dronelocus® zarządza bazą danych alarmów zarejestrowanych w trakcie operacji bezzałogowego systemu latającego (UAS). Usługa ta umożliwia również definiowanie tzw. Geo-fences - stref awaryjnych lub bezpieczeństwa (obszarów o ograniczonym lub zabronionym dostępnie).

Ponadto jest w stanie wysyłać - poza powiadomieniami wysyłanymi do organów władzy - powiadomienia do operatorów, których dotyczą określone ostrzeżenia o istniejącym zagrożeniu. Usługa powiadamiania o stanach awaryjnych Dronelocus® może również współpracować z jednostkami ratunkowymi, takimi jak władze lokalne, za pośrednictwem aplikacji Smart City.

Usługa przewidywania dostępności nawigacji i nadzoru udostępnia informacje dotyczące przewidzianej z dokładnością integralności globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS). Prognozy oparte są na algorytmie autonomicznego monitorowania integralności odbiornika (RAIM). Usługa ta obejmuje interfejs sieciowy, poprawiający dostęp do informacji i generowanych prognoz, gdyż pokazuje ewolucję różnych parametrów integralności i precyzji związanych z Globalnym Systemem Nawigacji Satelitarnej.

Usługi Dronelocus® są w pełni zintegrowane z innymi usługami U-space w ramach projektu DOMUS. DOMUS był jednym z europejskich projektów wyselekcjonowanych w ramach programu Single European Sky ATM Research (SESAR) w celu zademonstrowania usług U-space w procesie zarządzania ruchem bezzałogowym (UTM). Zarówno usługa monitoringu, jak i usługa zarządzania sytuacjami awaryjnymi Dronelocus® zintegrowane są z jednostką zarządzającą ekosystemami - rdzeniem systemu - jako usługi istotne dla zarządzania ruchem bezzałogowym.

Usługa monitoringu Dronelocus® pełni następujące kluczowe funkcje:

 • Zarządzanie danymi z różnych czujników monitoringowych
 • Odbiór danych związanych z załogowymi statkami powietrznymi (ADS-B)
 • Algorytm Track Fusion
 • Sprawdzanie danych planu lotu
 • Interakcja z aplikacjami Smart City
 • Generowanie raportów monitoringowych (badanie incydentów/wypadków)

Usługa zarządzania sytuacjami awaryjnymi Dronelocus® pełni następujące kluczowe funkcje:

 • Zarządzanie bazą danych alertów w celu koordynowania działań w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Określanie stref awaryjnych i stref bezpieczeństwa
 • Powiadamianie organów władz i operatorów dronów, których dotyczą ostrzeżenia o sytuacjach nadzwyczajnych
 • Współpraca z władzami lokalnymi (za pośrednictwem Smart City) i służbami przeciwpożarowymi

 

Usługa przewidywania nawigacji i nadzoru pełni następujące kluczowe funkcje:

 • Różne poziomy prognozowania nawigacji i nadzoru na podstawie wskaźników jakości NACp i NIC
 • Usługa oparta na algorytmie RAIM określonym w normie ETSO-C199 i dostosowana do scenariuszy miejskich
 • Kompletny interfejs API REST z bezpieczną komunikacją JWT

Source URL: http://www.gmv.com/produkty/aeronautyka/dronelocus