Política de privadesa

1. Introducció

Tenim el compromís de protegir la privadesa de la informació personal que reunim en el GRUP GMV subministrada pels nostres clients, proveïdors i candidats (“vostè”) amb les finalitats següents: la gestió administrativa, la gestió dels diferents processos de selecció en els quals els candidats puguin participar dins de les empreses del Grup, d’aplicacions, comunicacions informatives, comercials, per al desenvolupament i execució dels contractes i relacions que mantinguem, incloent els compromisos contractuals adquirits per GMV en qualitat de Responsable de Tractament o la prestació de serveis propis de la nostra activitat.

Com a persona que es relaciona amb GMV, comprèn, dona el seu consentiment exprés al tractament i accepta que reunim, utilitzem i divulguem la seva informació personal d’acord amb aquesta Política de privadesa de GMV (aquesta “Política”).

Aquest document descriu la manera en la qual recopilem, utilitzem i tractem les seves dades personals i com, en fer-ho, complim les obligacions legals que hem contret amb vostè.

Convé assenyalar que, cada cert temps, podem modificar aquesta Política de Privadesa, bé per adaptar-la a la normativa en cada moment vigent, bé en el desenvolupament d’aquesta política tendent sempre a millorar en els nostres objectius i emparar els seus drets. Per això, li aconsellem que visiti aquesta pàgina si vol mantenir-se informat, ja que hi publicarem tots els canvis.

2. L’aplicació d’aquesta Política

Aquesta Política s’aplica a la informació i a les seves dades de caràcter personal, i a la utilització d’aquesta informació personal de qualsevol manera; ja sigui oral, electrònica o escrita.

Aquesta Política materialitza i fa efectiu el compromís de GMV de protegir la seva informació personal i ha estat adoptada per totes les entitats legals separades que componen el Grup GMV. Les referències a “GMV”, “nosaltres” i “el nostre” en tota aquesta Política, segons el context, es refereixen conjuntament a aquestes entitats legals.

La seva informació personal serà processada per l’entitat amb la qual té o pot tenir una relació mercantil, comercial o laboral per a les finalitats descrites en aquesta Política. Per això, l’informem que la informació personal que subministri pot ser divulgada a les altres entitats, organitzacions, organismes públics i privats i autoritats amb les finalitats de desenvolupar adequadament les relacions que GMV estableixi i complir qualsevol obligació legal o contractual. En aquests casos, la cessió que es faci de les dades s’ajustarà a la normativa vigent en cada moment i lloc.

En qualsevol cas, volem informar-los que aquesta política de privadesa s’ha adaptat a una norma de caràcter general i aplicable a la gran majoria de les dades que tractem, com és el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (en endavant, REPD). Sense perjudici d’això, farem tots els ajustos que siguin necessaris a fi i efecte de complir la legislació de cadascun dels estats on s’apliqui, desenvolupi i implementi aquesta política en cada moment i lloc.

 APARTAT INFORMACIÓ BÀSICA

3. Els tipus d’informació personal que recopilem

DADES DELS CANDIDATS: Per oferir-li les oportunitats laborals que millor s’adaptin al seu perfil i, si s’escau, participar en els processos de selecció, hem de processar certa informació sobre vostè. Per a això, ens limitarem a preguntar-li i/o registrar aquelles dades que de debò puguin ser d’utilitat en aquests processos, com ara el seu nom i cognoms, correu electrònic, així com el curriculum vitae i tota aquella informació personal que lliurement i voluntàriament vulgui enviar-nos. Quan correspongui, i de conformitat amb la legislació i els requisits locals, també podrem recopilar informació addicional a les finalitats descrites.

Així mateix, també recopilarem determinades dades seves quan accedeixi al nostre lloc web.

DADES DELS CLIENTS: Si és vostè client o potencial client de GMV, ens veurem en la necessitat de recopilar i utilitzar informació sobre vostè o altres persones de l’organització a la qual pertany durant la prestació dels nostres serveis, com ara: i) presentació d’ofertes comercials i de serveis; ii) recollir informació per a la preparació de propostes comercials iii) enviament de comunicacions promocionals o iv) informació sobre l’estat de la companyia, amb la finalitat de desenvolupar la relació que ens uneix i per comunicar-li el contingut que GMV hagi publicat i que pugui resultar-li d’interès o utilitat.

Així mateix, també recopilarem determinades dades seves quan accedeixi al nostre lloc web.

DADES DELS PROVEÏDORS: Per assegurar-nos que tot funcioni correctament, necessitem un mínim d’informació dels nostres proveïdors, com ara les dades de contacte dels responsables de la seva organització per poder comunicar-nos i altres dades que hàgim de recollir per donar compliment als diferents requisits legals i/o contractuals, com ara la coordinació de contractes.

Així mateix, també recopilarem determinades dades seves quan accedeixi al nostre lloc web.

PERSONES LES DADES DE LES QUALS REBEM DE CANDIDATS I TREBALLADORS, COM ARA PERSONES DE CONTACTE A L’EFECTE DE REFERÈNCIES O EN CAS D’EMERGÈNCIA: Tant per oferir als candidats unes oportunitats laborals adequades de manera segura, com per preveure totes les possibilitats que puguin afectar-los a ells i als nostres treballadors, necessitem informació bàsica de caràcter general. Només requerim unes dades de contacte mínimes, de tal manera que puguem posar-nos en contacte amb vostè, ja sigui per demanar-li referències o perquè figura com a persona de contacte en cas d’emergència d’un dels nostres candidats o treballadors.

USUARIS DEL LLOC WEB: GMV no emmagatzema cap dada de caràcter personal dels usuaris del lloc web. Les dades concretes que recopilem no són de caràcter personal  i les utilitzem per millorar la seva experiència de navegació, a més d’ajudar-nos en la gestió dels serveis que prestem. Entre aquestes es troba la informació sobre com utilitza el lloc web, la freqüència amb la qual s’hi accedeix i les hores de més trànsit.

VISITANTS a les instal·lacions de GMV: Les dades relatives als visitants a les instal·lacions de GMV que recopilem són molt concretes i les utilitzem amb finalitats de:

  • Prevenir i detectar delictes;
  • Protegir la salut i la seguretat dels clients i personal de GMV;
  • Administrar i protegir la propietat de GMV, i de la propietat personal, dels clients i altres visites de GMV; i
  • Garantir la qualitat, conforme a allò que disposen les lleis vigents

Segons el tipus de dades personals i els motius que justifiquin el seu tractament, hi ha la possibilitat que, si rebutja comunicar-nos-les, no puguem atendre els nostres compromisos contractuals o, en casos extrems, ens vegem obligats a posar fi a la nostra relació per impossibilitat de desenvolupar la relació que ens uneixi.

4. Com recopilem les seves dades personals?

Recopilem les seves dades personals principalment de dues maneres:

1. directament a través de vostè, presencialment i a través de la pàgina web; i
2. per mitjà de tercers, en aquests casos informarem el titular de la dada d’acord amb l’art. 14 del RGPD.

USUARIS DEL LLOC WEB: Quan els usuaris visiten el nostre lloc web, recollim aquestes dades automàticament mitjançant cookies (galetes) segons la configuració específica del seu navegador.

5. Com utilitzem les seves dades personals?

DADES DELS CANDIDATS:El motiu principal pel qual utilitzem les seves dades personals és per participar en els diferents processos de selecció que tenim oberts i tenint en compte els llocs que puguin ajustar-se al seu perfil. Com més informació coneguem sobre vostè, les seves habilitats i aspiracions, millor podrem encaixar el seu perfil. Quan correspongui, i de conformitat amb la legislació i els requisits locals, també podrem utilitzar aquestes dades amb finalitats d’elaboració de perfils i supervisió de la diversitat. Quan correspongui, recollirem el seu consentiment per dur a terme aquestes activitats.

DADES DELS CLIENTS:El principal motiu pel qual utilitzem informació sobre els nostres clients és garantir el correcte compliment de les disposicions contractuals subscrites, de tal manera que la nostra relació funcioni sense incidències. Com més informació coneguem, millor podrem personalitzar el nostre servei.

DADES DELS PROVEÏDORS:El motiu principal pel qual utilitzem les seves dades personals és garantir el correcte compliment de les disposicions, pactes contractuals subscrits, de tal manera que la nostra relació funcioni sense incidències, així com el compliment de les exigències legals.

PERSONES LES DADES DE LES QUALS REBEM DE CANDIDATS I TREBALLADORS, COM ARA PERSONES DE CONTACTE A L’EFECTE DE REFERÈNCIES O EN CAS D’EMERGÈNCIA:Utilitzem les dades personals de les persones de contacte a l’efecte de referències per ajudar els nostres candidats a trobar un lloc a la seva mida. Comprovar les dades facilitades i les seves qualificacions ens permet estar segurs que el perfil del candidat s’ajusta al que busquem. En cas d’accident o emergència, utilitzem les dades personals de les persones de contacte en cas d’emergència que hagi consignat el candidat o el treballador.

USUARIS DEL LLOC WEB:Utilitzem les seves dades per millorar l’experiència dels usuaris del lloc web; per exemple, analitzem els seus últims criteris de cerca per presentar-li les ofertes de treball que creiem que puguin ser del seu interès. Si, a més, és candidat o client de GMV, hi ha la possibilitat que utilitzem les seves dades de navegació dels nostres llocs web per millorar altres aspectes de les comunicacions que li enviem o el servei que li prestem.

6. Amb qui compartim les seves dades personals?

DADES DELS CANDIDATS:Amb l’acceptació d’aquesta política, vostè ens autoritza a compartir la seva informació amb qualsevol empresa del nostre grup i per als diferents processos de selecció del Grup.

DADES DELS CLIENTS: Amb l’acceptació d’aquesta política, vostè ens autoritza a compartir la seva informació amb subcontractistes, socis comercials, partners i/o consultors, quan el seu acord de Responsable de Tractament ens habiliti a això i en les condicions que s’hi estableixen. Per tant, podrem intercanviar la seva informació amb qualsevol empresa del grup, així com amb tercers associats, com ara els nostres proveïdors de serveis, per contribuir a arribar a aquests objectius.

DADES DELS PROVEÏDORS:Amb l’acceptació d’aquesta política, vostè ens autoritza a compartir la seva informació amb qualsevol empresa del grup, així com amb tercers associats, com ara els nostres proveïdors de serveis i organitzacions a les quals prestem serveis.

PERSONES LES DADES DE LES QUALS REBEM DE CANDIDATS I TREBALLADORS, COM ARA PERSONES DE CONTACTE A L’EFECTE DE REFERÈNCIES O EN CAS D’EMERGÈNCIA:Amb l’acceptació d’aquesta política, vostè ens autoritza a compartir la seva informació amb qualsevol empresa del grup.

USUARIS DEL LLOC WEB:Amb l’acceptació d’aquesta política, vostè ens autoritza a compartir la seva informació amb proveïdors de serveis d’anàlisi web, plataformes d’automatització de màrqueting i serveis de xarxes socials per assegurar-nos que rep comunicacions comercials personalitzades.

7. Com protegim les seves dades personals?

Protegir la seva informació és una prioritat. Per aquest motiu, hem adoptat mesures adequades que han estat concebudes per impedir l’accés no autoritzat a les seves dades personals i el seu ús indegut.

8. Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Si no hem mantingut un contacte rellevant amb vostè durant un període de cinc anys, suprimirem les seves dades personals dels nostres sistemes, tret que hi hagi un requisit legal o GMV entengui de bona fe que la llei o un altre reglament ens obliguin a conservar-les (per exemple, a petició d’una autoritat tributària o en relació amb possibles litigis).

9. Com pot accedir, modificar o suprimir les dades personals que ens ha facilitat?

Encara que tinguem les seves dades personals, vostè té una sèrie de drets en relació amb elles. Per saber més sobre aquest tema, posi’s en contacte amb nosaltres:

GMV INNOVATING SOLUTIONS SL
Comitè de Privadesa
CALLE ISAAC NEWTON 11
28760 TRES CANTOS MADRID
ESPANYA

Si ho prefereix, pot enviar-nos un correu electrònic a: [email protected]

Intentarem tractar la seva sol·licitud sense demores injustificades i, en tot cas, conformement als requisits que estableixi la legislació aplicable. Recordi que, en alguns casos, portarem un registre de les comunicacions per ajudar-nos a resoldre les qüestions que hagi suscitat.

• Dret d’oposició: Si utilitzem les seves dades per considerar-ho necessari per als nostres interessos legítims, però vostè no ho consent, l’assisteix el dret d’oposició. Respondrem la seva sol·licitud amb la diligència deguda. Per norma general, només en dissentim quan hi concorren una sèrie de condicions concretes.

• Dret a retirar el consentiment:Quan hàgim recollit el seu consentiment per tractar les seves dades personals en relació amb algunes activitats (per exemple, per establir la seva idoneïtat de cara a determinats llocs) o les comunicacions comercials, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

• Sol·licituds d’accés dels interessats: Cal subratllar que té dret a demanar-nos, en qualsevol moment, que li comuniquem quina informació mantenim sobre vostè i sol·licitar-nos que la modifiquem, actualitzem o suprimim. Arribat el cas, podrem atendre la seva sol·licitud i, a més, fer una de les accions següents: o podrem demanar-li que acrediti la seva identitat o requerir-li més informació sobre la seva sol·licitud; i o quan la llei ens autoritzi, podem declinar la seva petició li n’explicarem els motius.

• Dret de supressió: En determinades situacions (per exemple, en cas de tractament il·lícit de les seves dades), té dret a demanar-nos que les «suprimim». Respondrem la seva sol·licitud amb la diligència deguda i només en dissentirem quan hi concorrin una sèrie de condicions concretes.

• Dret a la portabilitat de les dades:Si vol, té dret a transferir les seves dades a un altre responsable del tractament. L’ajudarem amb això, i n’hi proporcionarem una còpia en un format de lectura mecànica i d’ús comú.

• Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control:Així mateix, també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control local que li correspongui.

• Si els seus interessos o necessitats canvien, pot donar-se de baixa d’una part o de la totalitat del nostre contingut de màrqueting (per exemple, els butlletins d’informació de GMV) fent clic a l’enllaç reservat a aquest efecte en el correu electrònic.

10. Com emmagatzemem i transferim les seves dades a l’estranger?

GMV és una organització internacional. Precisament aquesta característica ens permet oferir el nivell de serveis que ens caracteritza. Però, per continuar treballant d’aquesta manera, de vegades hem de transferir o emmagatzemar les seves dades a l’estranger.

Aquest procediment seguirà allò que estableix la legislació aplicable.

11. Qui s’ocupa del tractament de les seves dades personals en el lloc web de GMV?

GMV controla el tractament de les dades personals del(s) seu(s) lloc(s) web.