Ofertes de Treball

Enginyer per a l’Àrea d’Integració i Dades

Ref.: 563

Experiència: Menys d'1 any
País: Espanya
Ciutat:  Madrid

Descripció

Es busca un perfil per al desenvolupament d’un projecte amb funcions enfocades en el desplegament i operació de diverses tecnologies de seguretat.
Aquest perfil durà a terme tasques tant de desplegament com d’operació i tuning sobre diferents plataformes i tecnologies. 
Es treballarà amb sistemes que engloben diferents àrees dins d’una organització que comprenen tant la gestió de dades (provisió, ETL, tractament, explotació de bases de dades tant relacionals com no relacionals), la integració amb departament de desenvolupament per a la provisió de sistemes (tant on-premise com cloud) i tuning d’aquests, l’administració de plataforma de logs, administració de plataforma Big Data i administració de plataforma de correlació de logs. 
Aquest lloc formarà part d’un equip de guàrdies 24x7.

Requisits

- Titulació: Titulat superior o mitjà en Telecomunicacions, Informàtica o similar. Grau en Informàtica
- Nivell d’anglès: Alt
- Coneixements tècnics:

  • Sistema operatiu Linux
  • ETL i gestió de bases de dades: PosgreSQL, Oracle, Cassandra
  • Virtualització
  • Web technologies: Apache/Tomcat

- Coneixements valorables: 

  • Tecnologies de contenidors (dockers, kubernetes)
  • Monitoratge de sistemes: Nagios
  • Gestió i correlació de logs