Ofertes de Treball

Enginyer d’Integració, Verificació i Validació per a projectes internacionals

Ref.: 1265

Experiència: D'1 a 2 anys
País: Espanya
Ciutat:  Madrid - Tres Cantos

Descripció

El candidat seleccionat participarà en projectes clau d’integració, verificació i validació del processament de dades en els segments terrestres d’observació de la Terra. El treball es durà a terme principalment a les oficines de GMV, tot i que també es requerirà ocasionalment viatjar a altres països d’Europa per a la realització de tasques sobre el terreny (és a dir, campanyes de proves i suport tècnic). Busquem candidats que abastin les àrees següents amb diferent nivell d’experiència:

 • Experiència en sistemes complexos i distribuïts (Linux OS).
 • Coordinació de tasques d’instal·lació, integració i verificació de nous components en entorns de validació i d’operació.
 • Planificació de campanyes de proves i execució de guions de proves en entorns Linux.
 • Contribució a la definició d’especificacions de proves en sistemes distribuïts.
 • Enginyeria de requeriments (contribuir a la definició dels requeriments de sistemes i programari, la seva traçabilitat fins al disseny, etc.).
 • Models i interfícies per a disseny de sistemes.

El candidat seleccionat s’incorporarà a un equip de desenvolupament transversal i haurà de poder adaptar-se a paradigmes àgils de desenvolupament així com a projectes espacials tradicionals de cicle de vida.

 • El candidat haurà de respectar les polítiques i els procediments d’assegurament de la qualitat de GMV.
 • El candidat també haurà de ser capaç d’adaptar-se a un entorn altament flexible i creatiu i demostrar una elevada capacitat de treball en equip, creativitat i comunicació.
 • El candidat haurà de demostrar capacitat per adaptar-se als canvis, així com entusiasme per la innovació i per l’aprenentatge i la millora continus.
 • Tenir experiència amb eines en el context d’activitats IVV seria un valor afegit (Testlink, Git, Jira, Nexus, etc.).

 

Requisits

- Titulació: Máster en matemàtiques, física o enginyeria (informàtica, telecomunicacions)
- Nivell d’anglès: Avançat
- Coneixements tècnics:

 • Experiència en sistemes complexos i distribuïts
 • Proves de SW: especificació, desenvolupament i execució de proves
 • Enginyeria i integració de sistemes SW, modelització de dissenys (EA, Core 9, etc.) i requeriments de sistemes
 • Sistemes de gestió de configuracions (SVN, GIT…)

- Coneixements valorables:

 • Segments terrestres d’observació de la Terra
 • Coneixement d’UNIX / LINUX amb màquines virtuals
 • Preparació de documentació
 • Eines de realització de proves (Testlink)
 • Altres eines (Jira, Nexus, Gitlab)
 • Sistemes d’integració contínua (p. ex. Jenkins)