Ofertes de Treball

Enginyer de muntatge, integració i validació

Ref.: 1103

Experiència: D'1 a 2 anys
País: Espanya
Ciutat:  Madrid - Tres Cantos

Descripció

El subsegment de control i operacions de la missió (MCO) és una peça fonamental del programa EUMETSAT Polar System – Second Generation (EPS-SG) Overall Ground Segment (OGS). L’EPS-SG OGS forma part del sistema EPS-SG, que comprèn el segment terreny (EPS-SG OGS), el segment espacial (Metop-SG) i altres elements. L’MCO consta, al seu torn, de dos components principals: l’estació de banda S per a Telemetria, Seguiment i Control (TTCS) i el Mission Operations Component (MOC). La TTCS es desplegarà en SVL i, al seu torn, estarà formada pels subsistemes següents: l’estació TTC, el banc de proves en òrbita (IOTB), el simulador global de satèl·lits (GSatS) i el monitoratge i el control de TTC (TLMC).

El candidat formarà part de l’equip de muntatge, integració i verificació (AIV) del sistema MCO. Participarà en les campanyes d’integració, proves d’acceptació a fàbrica (FAT) i proves d’acceptació in situ dels subsistemes MCO. Durà a terme les tasques associades següents: examen de la documentació tècnica, elaboració de la documentació tècnica associada a les activitats de verificació i validació (per exemple, casos de prova, protocols d’assaig, informe de proves, document de control de verificació, etc.), preparació de l’entorn de les proves i el testware, execució de les campanyes de proves durant les diferents fases del procés de validació, gestió de l’estat de verificació dels requeriments i interfícies relacionades. El lloc inclou també la interacció amb el client durant les campanyes de proves.

Disponibilitat per viatjar al Regne Unit i Alemanya amb estades de diversos dies si cal.

Requisits

- Titulació: Enginyeria de programari, aeronàutica, telecomunicacions o informàtica
- Nivell d’anglès: Avançat
- Coneixements tècnics:

  • Procés d’integració, validació i acceptació de programari
  • Enginyeria de programari
  • Elaboració de guions i Linux (Python, shell, etc.)
  • Eines de validació (per exemple, Robot Framework)
  • Eines de desenvolupament de programari (jenkings, GIT, etc.)

- Coneixements valorables:

  • Estàndards aplicables (ECSS, SLE, CCSDS, etc.)
  • Segment terreny de missions satel·litàries
  • DOORS