Què ofereix GMV?

Desenvolupament de carrera / Mobilitat internacional

Des de la incorporació, els nostres professionals tenen l’oportunitat de desenvolupar el seu talent en un entorn innovador i treballar en equips multidisciplinaris.
La nostra missió estableix com un dels seus objectius el desenvolupament personal i professional de les persones que el componen i considera dins els seus valors la recerca de l’excel·lència.

Oferim diverses orientacions professionals: gestió, tècnica i comercial, i ens basem en els elements següents per desenvolupar la carrera professional:

 • Seguiment, que permet a la persona conèixer on és i què necessita desenvolupar.
 • Formació, com a element de suport a la millora i el desenvolupament de competències, coneixements i habilitats.
 • Assignació de responsabilitats i direcció en el treball per part del seu responsable.


La nostra presència internacional permet la possibilitat de desenvolupar una carrera professional, treballant a les nostres seus a l’estranger o a les instal·lacions dels nostres clients arreu del món.

Formació

GMV preveu la formació del seu personal com un mitjà fonamental per promoure el seu desenvolupament professional, i inverteix els recursos necessaris per garantir que aquesta s’estén a tots els àmbits de la companyia.
L’empresa ofereix formació contínua que permet als nostres professionals adquirir els coneixements necessaris en noves tecnologies, habilitats i idiomes per aconseguir més nivell de competitivitat, productivitat i qualitat.

Beneficis socials

 GMV ofereix una assegurança d’accidents i assegurança mèdica privada per a tots els empleats. A més, es pot triar entre un conjunt de beneficis socials que es pot distribuir entre diverses opcions: tiquets restaurant, tiquets guarderia, inclusió de familiars en l’assegurança mèdica, assegurança mèdica de malalties greus, cursos de formació i/o tiquets transport.

Codi ètic

GMV té una llarga trajectòria de compromís dedicada a defensar els més alts estàndards ètics i legals en la conducta de totes les seves operacions de negoci. És la nostra ferma convicció que totes les interaccions de negocis amb clients, empleats, accionistes, socis i el públic han de dur-se a terme amb integritat i en el compliment d’aquestes normes. A GMV, l’ètica és responsabilitat de tots. A GMV tenim un codi ètic que expressa les normes ètiques i jurídiques de la conducta empresarial que esperem que tot el personal de GMV mantingui i segueixi.

Polítiques d’igualtat

 GMV manté el desenvolupament de relacions laborals basades en la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i el respecte a la diversitat, promovent un entorn favorable, facilitant mesures de conciliació de la vida personal i laboral respectant la legislació vigent en cada país.

En aquesta línia, GMV assumeix i promou els compromisos corporatius següents:

 • Garantir la qualitat d’ocupació estable i de qualitat, que promogui una millora contínua de les aptituds i competències dels seus professionals.
   
 • Implantar mesures de conciliació respectant la vida personal i familiar dels seus professionals.
   
 • Desenvolupar el principi d’igualtat d’oportunitats entre els seus professionals i, en particular, la igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l’accés a l’ocupació, formació i promoció professional i a les condicions de treball.
   
 • Respecte a la diversitat, promovent la no-discriminació per raó de raça, color, edat, sexe, estat civil, ideologia, opinions polítiques, nacionalitat, religió, orientació sexual o qualsevol altra condició personal, física o social dels seus professionals.
   
 • Complint amb la legalitat vigent, GMV rebutja qualsevol manifestació d’assetjament físic, sexual, psicològic, moral o altres, d’abús d’autoritat en el treball i qualssevol altres conductes que generin un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets personals dels seus professionals.