Departament de Recursos Humans

Miguel Muro
Imagen del empleado

 Com a part del departament de Recursos Humans tinc l’oportunitat de buscar el millor talent perquè s’incorporin en projectes molt interessants tecnològicament, desenvolupant les seves capacitats i una carrera professional.

Destacaria de GMV l’ambient col·laboratiu, així com l’entusiasme per aprendre i millorar que predomina en els equips de treball.