Integració i Interoperabilitat

Aconseguir que els diferents sistemes TI entre hospitals o entre departaments hospitalaris s’entenguin i que la informació flueixi entre aquests

GMV, en el camp de la salut, ha desenvolupat i implantat sistemes d’informació en l’àmbit de l’epidemiologia, l’objecte dels quals és la vigilància sobre indicadors de prevalença, incidència i detecció de brots en malalties (infeccioses o no). Els sistemes d’informació desenvolupats gestionen les fases de: integració de dades amb sistemes corporatius d’atenció clínica del pacient (HIS, laboratoris, sistema poblacional, etc.), validació de qualitat de la dada a través de l’ús de catàlegs i estàndards de diagnòstic (CIE, SNOMED CT, etc.), obtenció d’informes epidemiològics i la gestió d’alarmes i alertes, desenvolupant projectes de consolidació d’història clínica electrònica, conformes al domini CDA de HL7 i mitjançant la transformació de les diferents històries clíniques electròniques de diverses fonts, consolidant i conciliant els registres conforme a l’arquetip de composició de CDA basat en el model UNE-13606 i segons l’estructura del Conjunt Mínim de Dades d’Informes Clínics (CMDIC), per a, posteriorment, la seva visualització dinàmica, establint processos que es poden dur a terme en línia sense necessitat de persistència.

Una altra de les experiències de GMV és la implantació de plataformes de comunicació en entorn WEB per a Salut, facilitant la col•laboració entre instituts de recerca, departaments i la comunicació institucional.