Planificadors de radioteràpia intraoperatòria

radiance, el sistema de planificació de radioteràpia intraoperatòria (RIO), millora la seguretat de RIO, ja que permet la visualització simulada del resultat del tractament. L’especialista pot ajustar-ne els paràmetres per aconseguir el resultat previst sense haver de decidir sota pressió durant l’operació.