Localització Vehicles Emergències

Optimitzar els trajectes de les flotes de vehicles d’emergències per escurçar el temps de resposta en emergències

GMV estén les seves solucions de localització de flotes de vehicles a un altre tipus de flotes i clients de diversa índole, com poden ser màquines llevaneu, vehicles forestals, grues municipals, vehicles de recollida d’escombraries, taxis i vehicles de transport de mercaderies, entre d’altres. Flotes de vehicles d’emergències que en el cas de la sanitat es converteixen en importants eines d’ajuda no sols a la localització, si no a l’optimització de rutes, i en el cas de vehicles d’emergències, com pot ser policia o ambulàncies, porta l’optimització un pas més lluny en la millora i qualitat dels serveis d’assistència, serveis en què minuts poden significar la diferència entre la vida i la mort.

GMV ofereix solucions adaptades a les necessitats específiques de molt diversos tipus de flotes de vehicles amb l’objectiu comú d’optimitzar la utilització dels recursos humans i materials disponibles, així com controlar les activitats i despeses operacionals associades a través del seu producte hegeo® .

GMV PRODUCTES/SERVEIS