AJUDA HUMANITÀRIA

Ajuda humanitària a través de gossos i tecnologia GPS per a rescat de víctimes en zones de desastres

GMV va desenvolupar fa uns anys l’osmògrafo, un sistema revolucionari de suport als equips canins de recerca i rescat. Mitjançant posicionament GPS i sensors meteorològics, determina l’àrea de recerca coberta per l’olfacte del gos. D’aquesta manera, l’osmògraf ajuda a identificar els espais no rastrejats, augmenta les possibilitats de trobar les víctimes i millora l’eficiència de les operacions de recerca.

Es dota els gossos amb un receptor GPS i una ràdio per transmetre la seva posició de manera automàtica a l’estació de control. A més, es disposa d’una base de dades amb els patrons olfactius de cada gos, el sistema genera un mapa automàtic de la zona afectada, segons el gos es va desplaçant per la zona afectada, el sistema va dibuixant les zones cobertes pels gossos, de tal manera que s’assegura que no es deixa cap zona sense rastrejar, i que cap gos es perdi, un fet relativament freqüent quan es cobreixen zones molt extenses de terreny, zones abruptes o de visibilitat reduïda.

L’osmògrafo s’opera des d’un portàtil amb l’ajuda d’un dispositiu meteorològic que mesura la velocitat i la direcció del vent i dispositius de posicionament en collars especialment dissenyats per a gossos de recerca i rescat.

GMV PRODUCTES/SERVEIS