Enginyeria de sistemes de navegació per satèl·lit

GMV ha anat acumulant una llarga experiència en l’àmbit d’enginyeria de sistemes de navegació per satèl·lit a través de la participació en els sistemes EGNOS i Galileo i l’enginyeria del segment terreny i, a més a més, com a resultat de la cooperació internacional amb altres regions que desenvolupen els seus propis sistemes GNSS o SBAS.

Entre les activitats de cooperació internacional es poden citar les desenvolupades a la regió caribenya i a Amèrica Central i del Sud, on GMV du a terme actualment un estudi de viabilitat de SBAS sota contracte directe amb ICAO, així com a l’Índia, Rússia i Àfrica.

Algunes de les disciplines en què GMV es concentra especialment són:

  • Disseny i optimització de constel·lacions
  • Disseny i optimització de xarxes 
  • Especificació de sistemes 
  • Modelització funcional 
  • Definició d’arquitectures 
  • Anàlisi de prestacions
  • Anàlisi de seguretat i fiabilitat