Desenvolupament d'aplicacions basades en GNSS

Durant els últims 15 anys, GMV ha desenvolupat aplicacions GNSS per a diferents sectors.

Les solucions més rellevants basades en GNSS proporcionades per GMV inclouen:

  • Sistemes de prova de GNSS en vol per al mercat aeronàutic 
  • Sistemes AVL i de gestió de flotes per al mercat de transport per carretera i ferroviari
  • Solucions AIS i VTS per al sector de transport marítim
  • Sistemes basats en GNSS per a emergències i gestió de crisis
  • Solucions basades en GNSS per a agricultura de precisió
  • Solucions basades en GNSS per a ajuda humanitària
  • Solucions basades en GNSS per a discapacitats

Actualment, els sistemes de transport basats en GNSS de GMV gestionen milers de vehicles en diferents països d’arreu del món.