Desenvolupament de receptors GNSS

GMV ha desenvolupat la seva pròpia línia de receptors GNSS, incloent-hi front-ends, processament de senyal SW per a adquisició del senyal, correlació i seguiment, PVT i algorismes d’integritat local.

Els models actuals estan orientats a aplicacions de nínxol i experimentació amb nous senyals, i proporcionen:

  • Independència dels fabricants de chipsets.
  • Accés total a les funcions de processament del senyal, fet que permet ajustar-se de manera completa a aplicacions específiques i la seva integració amb els algorismes d’integritat local de GMV.
  • Fàcil manteniment a través d’actualitzacions SW.

L’oferta de GMV en aquesta àrea inclou:

  • srx10:el model més representatiu, és un receptor L1 GPS/SBAS compacte, tot-a-la-vista optimitzat per a readquisició ràpida del senyal en entorns urbans
  • srx10i:un sistema de monitoratge i detecció d’interferències
  • srx20g: un receptor SW d'alta sensibilitat, no temps real, capaç de processar els senyals GPS i Galileu en les bandes L1/E1 i L5/E5
  • nusar:és una plataforma flexible de receptor programari GNSS, capaç de processar senyals GPS L1, Galileo BOC(1,1) and MBOC(6,1,1/11) transmeses en banda E1/L1. La plataforma nusar proporciona els mitjans per al disseny i l’avaluació de les prestacions d’algorismes avançats per a processament de senyals entrants, per la seva alta configurabilitat, sense la limitació de baixa velocitat que proporcionaven les solucions de programari GNSS tradicionals. Disposar del processament de senyal implementat en programari permet a la plataforma la flexibilitat requerida per implementar de manera ràpida qualsevol algorisme i avaluar l’impacte en les prestacions
  • gsrlab:un conjunt d’eines que conté un generador de senyals GPS i Galileo i un receptor programari. El generador de senyals és una potent eina que permet la generació de tots els futurs senyals de GPS i GALILEO; genera senyals realistes en IF o banda base incloent-hi efecte de filtre, Dopler, multipah i diferents tipus d’interferència. El receptor programari disposa d’un ampli conjunt de paràmetres configurables per configurar els algorismes disponibles i proporciona algorismes per al seguiment de senyals BOC